Een sponsor voor Natasha en Favor

We zijn op zoek naar een sponsor voor Natasha en Favor.  Natasha en Favor zijn twee zusjes.  Ze wonen bij hun grootmoeder in Kisozi.  Ze gaan naar Global View primary school in Kisozi.  De moeder van Natasha en Favor is niet in beeld en de thuissituatie is fragiel.  De zorg voor Natasha en Favor is best belastend voor grootmoeder.  Ze is niet in staat om hen naar school te sturen.   Voor het schooljaar 2021 hebben we nog geen sponsor.  Het liefst koppelen we Natasha en Favor aan een vaste sponsor, maar we zijn ook erg blij met eenmalige bijdrage voor hen.  Wil je hen beiden of één van de zusjes sponsoren? Neem dan even contact met ons op via info@egoliafrica.org

 

We are looking for a sponsor for Natasha and Favor.  Natasha and Favor are two sisters.  They live with their grandmother in Kisozi.  They go to Global View primary school in Kisozi.   The whereabouts of their mother is unknown and their home situation is fragile.  Caring for Natahsa and Favor is quite a burden for their grandmother.  She is not able to send them to school.  For the year 2021 we are looking for a sponsor.  We would love to connect Natasha and Favor to an individual sponsor, but we are also happy with a one time donation.  Would you like to sponsor them both or one of them? Contact us through info@eogliafrica.org