1 geit per gezin

Het geitenprogramma dat we voor leerlingen van Goshis in Kameke waren gestart gaat navolging vinden in Kisozi.  Dit keer voor ouderen.  Ouderen die de zorg voor kleinkinderen hebben en in moeilijke omstandigheden leven gaan deelnemen aan dit project.  De ouderen ontvangen een geit en gaan deelnemen aan een training waarbij het verzorgen van de geit, de geit als inkomstenbron en een fokprogramma centraal staan.  We zijn inmiddels begonnen met de bouw van een geitenschuur en het omheinen van ons land in Kisozi.

%d bloggers liken dit: