Fair Pen op Glory Junior primary school

De eerste Fair Pen week zit erop. De kinderen van Glory Junior primary school in Kisozi hebben onder leiding van Fair Pen enorm hun best gedaan.

Fair Pen leert kinderen nieuwsbrieven te schrijven, hun gedachten onder woorden te brengen en met elkaar te discussiëren.  Fair Pen begeleidt de kinderen en de docenten van een school hierin.

Er zijn zeer goede nieuwsbrieven geschreven.  Verschillende onderwerpen komen aan bod: gezondheid (goede toiletten, vaccinaties), sport, dingen die spelen in de directe omgeving van de kinderen.

De school gaat nu zelf aan de slag. Meer groepen gaan gevormd worden en meer nieuwsbrieven gaan geschreven worden. We blijven het een tijdje begeleiden. En ondertussen hopen we dat we het Fair Pen project op meer scholen kunnen uitvoeren zodat de scholen ook nieuwsbrieven met elkaar kunnen uitwisselen.

We vinden dit een belangrijk en waardevol project, omdat het scholen stimuleert met elkaar te netwerken, nieuwsbrieven uit te wisselen en niet alleen de schrijfvaardigheid van leerlingen bevordert, maar hen ook leert over dingen die in hun directe omgeving spelen, na te denken.

%d bloggers liken dit: