SPOED! 10 vrijwilligers gezocht • URGENT! 10 volunteers needed

We zijn met spoed op zoek naar 10 vrijwilligers die ons willen helpen om in totaal 100 kleurrijke kettingen uit Oeganda te verkopen.  De opbrengst hiervan komt ten goede van ons covid-19 Relief & Awareness project in Oeganda.  Bovendien verdubbelt Wilde Ganzen de opbrengst!   Met ons covid-19 relief & awareness project ondersteunen we in samenwerking met stichting Mommaluv kersverse moeder en hun pasgeborenen door middel van een Mommaluv pakket. Ook willen we een andere kwetsbare groep, de ouderen in Kisozi en omgeving, ondersteunen met een noodpakket.  We voorzien boda boda rijders, winkeliers en anderen uit Kisozi en omgeving van een mondkapje en geven voorlichting over het voorkomen van covid-19.  Met de opbrengst van deze actie bekostigen we 50 noodpakketten voor ouderen in Kisozi.

We hebben een vacature op de site van Vrijwilligerswerk Gelderland staan voor vrijwilligers in de regio Wageningen.  Echter, vrijwilligers elders zijn van harte welkom!  We kunnen jullie hulp hard gebruiken!

 

We are urgently looking for 10 volunteers to help us sell a total of 100 colorful necklaces from Uganda. The proceeds will benefit our covid-19 Relief & Awareness project in Uganda. In addition, Wilde Ganzen doubles the amount raised! With our covid-19 relief & awareness project we support, in collaboration with Mommaluv, mothers and their newborns through a Mommaluv package. We also want to support another vulnerable group, the elderly in Kisozi and surrounding villages, with an emergency package. We provide boda boda riders, shopkeepers and others from Kisozi and surroundings with a face mask and provide information about the prevention of covid-19. With the proceeds of this action, we will fund 50 emergency kits for the elderly in Kisozi.

We have posted a job vacancy on the Volunteer Work Gelderland site for volunteers in the  area of Wageningen. However, volunteers from all corners are very welcome! We can urgently use your help!