Mondkapjes taak volbracht • Task face masks completed

Het volgende onderdeel van ons covid-19 relief & awareness project zit erop. Een megaklus: er zijn 2000 mondkapjes genaaid door onze docente die naailessen verzorgt samen met oud leerlingen. Deze 2000 mondkapjes zijn de afgelopen week allen uitgedeeld. In de eerste instantie aan boda rijders en winkeliers in Kisozi en omgeving en vervolgens zijn ze verspreid onder de rest van de dorpelingen.

2000 mondkapjes voor een grote regio zijn lang niet voldoende: er zijn genoeg mensen die nog geen mondkapje hebben gekregen.

En daarom gaan we nog eenmaal aan de slag met dit project in samenwerking met stichting Mommaluv en Wilde Ganzen. De komende maand maken we nogmaals 2000 mondkapjes, zullen we 40 extra kersverse moeders en pasgeboren voorzien van een Mommaluv pakket en willen we hetzelfde kunnen doen voor de ouderen uit de gemeenschap, die ook een kwetsbare groep vormen. Om ook 50 ouderen te kunnen voorzien van een noodpakket zijn we zelf bezig met een stukje fundraising en hebben we ondersteuning nodig.

Hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? Door bijvoorbeeld te shoppen op deze pagina en een mooi paar leren sandalen aan te schaffen of kleurrijke Oegandese kettingen te kopen. Info over maten, kleuren en dergelijke zijn te vinden bij de omschrijving van de producten. Zie je iets moois? Stuur ons dan een berichtje via deze pagina of info@egoliafrica.org. Direct doneren mag natuurlijk ook: NL74 RABO 0124 1287 50 tnv stichting Egoli Africa

 

 

The next part of our covid-19 relief & awareness project is completed. A mega task: 2000 face masks were sewn by our tailoring teacher together with former learners. These 2000 face masks were all distributed last week. Initially to boda riders and shopkeepers in Kisozi and surrounding and then to the rest of the villagers.

2000 masks for people in a wide area are by no means sufficient: there are enough people who have not yet received a mask.

And that is why we will get to work on this project one more time in cooperation with Mommaluv and Wilde Ganzen. In the coming month we will make another 2000 face masks, we will provide 40 extra mothers and newborns with a Mommaluv package and we want to be able to do the same for the elderly in the community, who are also a vulnerable group. In order to be able to provide 50 elderly people with an emergency package, we are doing a bit of fundraising ourselves and we need support.

How can you help us with that? For example by shopping on this page and buying a nice pair of leather sandals or buying colorful Ugandan necklaces. Information about sizes, colors and so on can be found in the description of the products. Do you see something beautiful? Send us message through this page or send an email to info@egoliafrica.org. Of course you can also donate directly: NL74 RABO 0124 1287 50 (Egoli Africa).

%d bloggers liken dit: