Watertank project

De afgelopen maanden hakten de maatregelen omtrent covid-19 er behoorlijk in wat betreft onze normale programma’s. We zijn bezig bepaalde activiteiten beetje bij beetje waar dat mogelijk is weer op te starten. Omdat de deelnemers aan het Watertank Project niet fulltime in de klas zitten, maar juist in de open lucht aan het bouwen zijn op verschillende lokaties en dit in groepjes kunnen doen, kan dit doorgang vinden.

In recent months, the measures regarding covid-19 have significantly affected our regular programs. We are in the process of restarting certain activities little by little where possible. Because the participants in the Watertank project are not in the classroom fulltime, but are building in the open air at different locations and can do this in groups, this can take place.

%d bloggers liken dit: