Hervatten farm life workshops • Resuming farm life workshops

We hebben besloten om één van onze activiteiten weer op te pakken. Door alle covid-19 maatregelen hebben we de afgelopen maanden geen Farm Stew workshops kunnen geven. Een aantal maanden geleden hadden we al besloten dat we in staat zijn om voortaan onze eigen trainers in te zetten bij dit soort workshops. Catherine – een nieuwe collega binnen ons team die zich nu gaat bezig houden met deze workshops – en Kameri toonden veel interesse en hebben een aantal maanden alle Farm Stew workshops bijgewoond. We hebben nagedacht hoe we op verantwoorde wijze deze workshops kunnen hervatten en afgelopen zaterdag hebben we de eerste workshop sinds lange tijd gegeven in Bukose. Met succes! Nu dit goed verlopen is gaan we een planning tot het einde van dit jaar maken.
We have decided to resume one of our activities. Due to all the covid-19 measures, we have not been able to give Farm Stew workshops in recent months. A few months ago we had already decided that from now on we are able to use our own trainers for these types of workshops. Catherine – a new colleague in our team who will now be working on these workshops – and Kameri showed a lot of interest and attended all Farm Stew workshops for a number of months. We have been thinking about how to resume these workshops in a responsible way and last Saturday we conducted the first workshop in Bukose. In a succesfull way! Now that this has gone well, we are going to make a plan until the end of this year.
%d bloggers liken dit: