Giving Tuesday: 1 % club project online!

Over 1 week is het weer zover: Giving Tuesday. Ook dit jaar doen we mee! Op Giving Tuesday zal op de website van de 1 % club een speciaal project online komen. De hele maand december zal dit online staan en we willen jullie vragen om dit project te steunen. In 2021 willen we starten met het houden van bijen en uiteindelijk jongeren op kunnen leiden tot imker. Het zal één van onze vele, mooie trainingen van Egoli Africa vocational center in Kisozi zijn. Om dit te kunnen doen zijn materialen nodig en hebben onze eigen trainers eerst een training nodig. Steunen jullie dit speciale project tijdens de decembermaand?
In 1 week it is time again for: Giving Tuesday. We shall participate again this year! On Giving Tuesday, a special project will be online on the 1% club website. This will be online throughout December and we would like to ask you to support this project. In 2021 we want to start keeping bees and eventually train young people to become beekeepers. It will be one of our many, beautiful training courses at Egoli Africa vocational center in Kisozi. To be able to do this, materials are needed and our own trainers first need training. Will you support this special project during the month of December?
%d bloggers liken dit: