Het dak zit erop • The roof is ready

Het dak zit er op. De deuren zijn al uitgezocht. Komende week worden de deuren en de ramen erin gezet. We denken dat het moet gaan lukken om voor de kerstvakantie klaar te zijn met de bouw van de nieuwe lokalen.
The roof is ready. The doors have already been selected. Next week the doors and windows will be fixed. We think we should be able to complete the construction of the new classrooms before the Christmas holidays.
%d bloggers liken dit: