Imkers in opleiding • Beekeepers training

De eerste stappen zijn gezet wat betreft bijen houden. Patrick Salumuka, Isha Tenywa en Muhammed Madule hebben interesse om opgeleid te worden tot imker en trainer. Ze hebben al wat kennis over het houden van bijen, maar door een intensieve training te volgen zullen ze straks de nodige expertise in huis hebben en ook anderen kunnen begeleiden.

The first steps have been taken regarding beekeeping. Patrick Salumuka, Isha Tenywa and Muhammed Madule are interested in being trained to be beekeepers and trainers. They already have some knowledge about keeping bees, but by following intensive training they will soon have the necessary expertise and be able to guide others as well.

%d bloggers liken dit: