Watertank bouwers krijgen certificaat • Watertank constructors receive certificate

De deelnemers aan het watertank project hebben een certificaat ontvangen. De bouw van alle watertanks bij scholen en health centers is al geruime tijd afgerond. Het project is nog niet helemaal klaar: er moeten nog school groentetuinen aangelegd worden. Dat doen we als de scholen weer open zijn, waarschijnlijk begin 2022.

The participants in the watertank project have received a certificate. The construction of all water tanks at schools and health centers has been completed for some time. The project is not quite finished yet: we still need to set up school vegetable gardens. We will do that when schools are open again, probably early 2022.

%d bloggers liken dit: