Workshops voor docenten • Teacher’s workshops

Maar liefst 16 docenten deden mee aan een Farm Life workshop. Als de scholen in Oeganda weer open gaan hebben zij de nodige kennis om een goed voedselprogramma en school groentetuinen op te zetten.

No less than 16 teachers joined a Farm Life workshop. When schools reopen in Uganda, they have the necessary knowledge about setting up a good feeding program and school gardens.

%d bloggers liken dit: