ANBI

Stichting Egoli Africa heeft de ANBI status.

Naam van de stichting: stichting Egoli Africa.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer: 09207739.

RSIN: 821383887.

Postadres: Bremstraat 11, 6666 XJ, Heteren

Het bestuur van Egoli Africa bestaat uit: Esther Haaisma (voorzitter, penningmeester), Julienne Meijer (secretaris) en David Kawomera (bestuurslid, managing director in Oeganda).

Werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis.

De doelstelling van de stichting luidt:

  1. Het helpen van weeskinderen de kans te krijgen onderwijs te volgen en hun levensomstandigheden te verbeteren in Uganda.
  2. Het geven van materiële, financiële en morele steun aan kwetsbare groepen in Uganda.
  3. Het geven van voorlichting en het opzetten van programma’s ter bestrijding van hiv/aids en het opzetten, promoten en ondersteunen van andere gezondheids programma’s in Uganda.
  4. Het opzetten, promoten en ondersteunen van inkomens genererende projecten ten behoeve van de bevolking van Uganda.
  5. Het bevorderen van empowerment van vrouwen in Uganda.

Jaarverslag.

Jaarrekening.

Wij zijn blij met alle donaties groot en klein, omdat elke donatie een verschil maakt in Oeganda. Doneren kan via: NL74 RABO 0124 1287 50 tnv stichting Egoli Africa te Heteren.

Egoli Africa is ook aangesloten bij de brancheorganisatie Partin.

Contact opnemen met Egoli Africa kan via info@egoliafrica.org.

 

Egoli Africa has the ANBI status in the Netherlands.

Name of the organisation: Egoli Africa

Registration with the Chamber of Commerce in Arnhem under: 09207739.

Rsin: 821383887.

Postal address the Netherlands: Bremstraat 11, 6666 XJ,  Heteren, the Netherlands.

Postal address Uganda: PO Box 1060, Jinja, Uganda.

The board of Egoli Africa in the Netherlands consists of: Esther Haaisma (chairwoman), Julienne Meijer (secretary) and David Kawomera (board member, managing director in Uganda).

Activities are carried out voluntarily.

The objectives of the organisation are:

  1. Assisting orphans to receive education and improve their circumstances in Uganda.
  2. Giving material, financial and moral support to vulnerable groups in Uganda.
  3. Setting up, promoting and supporting health related programs in Uganda.
  4. Setting up, promoting and supporting income generating projects to benefit the people of Uganda.
  5. Stimulating empowerment of women in Uganda.

Annual Report.

Financial report.

We are happy with all donations big or small, because every donation makes a difference in Uganda.  Donations can be made to Egoli Africa: NL74 RABO 0124 1287 50.

Egoli Africa is a member of the branch organisation Partin.

You can contact Egoli Africa through info@egoliafrica.org.

%d bloggers liken dit: