ANBI

Stichting Egoli Africa heeft de ANBI status.

Naam van de stichting: stichting Egoli Africa.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer: 09207739.

RSIN: 821383887.

Postadres: Bremstraat 11, 6666 XJ, Heteren

Het bestuur van Egoli Africa bestaat uit: Esther Haaisma (voorzitter, penningmeester), Julienne Meijer (secretaris) en David Kawomera (bestuurslid, managing director in Oeganda).

Beloningsbeleid stichting Egoli Africa:

Werkzaamheden worden in principe verricht op vrijwillige basis.  Gemaakte onkosten die in dienst staan van de realisatie van het werk en projecten van de stichting worden vergoed.  Bestuursleden kunnen aanspraak maken op de belastingvrije jaarlijkse vergoeding (tot maximaal €1800).

De doelstelling van de stichting luidt:

  1. Het helpen van weeskinderen de kans te krijgen onderwijs te volgen en hun levensomstandigheden te verbeteren in Uganda.
  2. Het geven van materiële, financiële en morele steun aan kwetsbare groepen in Uganda.
  3. Het geven van voorlichting en het opzetten van programma’s ter bestrijding van hiv/aids en het opzetten, promoten en ondersteunen van andere gezondheids programma’s in Uganda.
  4. Het opzetten, promoten en ondersteunen van inkomens genererende projecten ten behoeve van de bevolking van Uganda.
  5. Het bevorderen van empowerment van vrouwen in Uganda.

Beleidsplan 2020-2025.

Overzicht recente activiteiten stichting Egoli Africa.

Jaarverslag 2014    Jaarverslag 2015    Jaarverslag 2016    Jaarverslag 2017    Jaarverslag 2018   Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020  Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2014   Jaarrekening 2015  Jaarrekening 2016  Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018  Jaarrekening 2019  Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Standaardformulier Publicatieplicht 2020 

Standaardformulier Publicatieplicht 2021

Wij zijn blij met alle donaties groot en klein, omdat elke donatie een verschil maakt in Oeganda. Doneren kan via: NL74 RABO 0124 1287 50 tnv stichting Egoli Africa te Heteren.

Egoli Africa is ook aangesloten bij de brancheorganisatie Partin.

Contact opnemen met Egoli Africa kan via info@egoliafrica.org.

Egoli Africa has the ANBI status in the Netherlands.

Name of the organisation: Egoli Africa

Registration with the Chamber of Commerce in Arnhem under: 09207739.

Rsin: 821383887.

Postal address the Netherlands: Bremstraat 11, 6666 XJ,  Heteren, the Netherlands.

Postal address Uganda: PO Box 1060, Jinja, Uganda.

The board of Egoli Africa in the Netherlands consists of: Esther Haaisma (chairwoman), Julienne Meijer (secretary) and David Kawomera (board member, managing director in Uganda).

Remuneration policy Egoli Africa:

In principle, activities are carried out on a voluntary basis. Expenses incurred that are in the service of the realization of the work and projects of the organization are reimbursed. Board members can claim the tax-free annual allowance (up to a maximum of € 1,800).

The objectives of the organisation are:

  1. Assisting orphans to receive education and improve their circumstances in Uganda.
  2. Giving material, financial and moral support to vulnerable groups in Uganda.
  3. Setting up, promoting and supporting health related programs in Uganda.
  4. Setting up, promoting and supporting income generating projects to benefit the people of Uganda.
  5. Stimulating empowerment of women in Uganda.

Policy plan 2020-2025.

Annual report 2014   Annual report 2015   Annual report 2016   Annual report 2017   Annual report 2018  Annual report 2019 Annual report 2020 Annual report 2021 Annual report 2022

Financial report 2014 Financial report 2015  Financial report 2016  Financial report 2017 Financial report 2018  Financial report 2019  Financial report 2020 Financial report 2021

Financial report 2022

We are happy with all donations big or small, because every donation makes a difference in Uganda.  Donations can be made to Egoli Africa: NL74 RABO 0124 1287 50.

Egoli Africa is a member of the branch organisation Partin.

You can contact Egoli Africa through info@egoliafrica.org.

%d bloggers liken dit: