Batwala Konerious

Covid-19 heeft in 2020 een grote impact gehad in Oeganda. Ook in Oeganda werden in 2020 strenge covid-19 maatregelen genomen. Scholen en winkels moesten hun deuren sluiten en er kwam een totaal verbod op reizen. Vele mensen verloren hun baan. Er gloorde weer wat licht aan de horizon nu vele maatregelen in Oeganda weer versoepeld zijn en studies weer hervat kunnen worden. Voor Batwala is het echter onmogelijk een studie te bekostigen.

Batwala wil graag een opleiding tot verpleger volgen aan Kampala International University in Kampala volgen. De opleiding duurt 2 en een half jaar. De totale kosten voor deze opleiding zijn €2240.

We vinden het belangrijk dat Batwala deze beroepsopleiding kan volgen. Na het afronden van een beroepsopleiding zal Batwala namelijk snel aan de slag kunnen gaan als verpleger. Er is grote behoefte aan goed opgeleide verplegers.

Vaste sponsor worden of een eenmalige bijdrage geven? Dat kan via NL74 RABO 0124 1287 50 tnv Egoli Africa ovv Batwala. Of betaal veilig via paypal of ideal via deze link.

Wil je de vaste sponsor van Batwala worden, neem dan contact op.

Covid-19 has had a major impact in Uganda in 2020. In 2020, strict covid-19 measures were taken in Uganda. Schools and shops had to close their doors and travel was banned completely. Many people lost their jobs. There is some light on the horizon again now that many measures in Uganda have been eased and studies can be resumed. However, it is impossible for Batwala to afford a study.

Batwala would like to become a nurse and study at Kampala International University in Kampala. The course takes 2 years and a half. The total costs are € 2240.

We think it is important that Batwala learns professional skills. After completing vocational training, Batwala will be able to find a job as a nurse fast as there is a great need for skilled nurses.

Do you want to become a permanent sponsor or do you want to contribute once? Donations can be made to NL74 RABO 0124 1287 50. Or donate through this link.

If you want to become Batwalas permanent sponsor, please contact us.

%d bloggers liken dit: