Bonding & Bridging

Bonding and Bridging is een platform voor docenten (zowel o level als a level) en community workers in Oeganda. Bonding and Bridging heeft als doel docenten en community workers in Oeganda aantrekkelijke, educatieve materialen aan te bieden die gebruikt kunnen worden in lessen en workshops. We verzamelen educatieve materialen die geprint kunnen worden en vervolgens gebruikt kunnen worden door docenten en community workers in Oeganda. In Oeganda streven we naar educatieve lespakketten voor community workers in het Jinja en Kamuli district, die kunnen worden gebruikt in workshops of bij het geven van voorlichting in de gemeenschap over bijvoorbeeld gezondheid- of landbouwgerelateerde onderwerpen.  Vindt je het leuk een bijdrage aan dit platform te leveren, digitaal lesmateriaal te verzamelen of daadwerkelijk lespakketten samen te stellen die in Oeganda gebruikt kunnen worden? Mail ons!

 

Bonding and Bridging is a platform for teachers (both o level and a level) and community workers in Uganda.  Bonding and Bridging aims to offer teachers and community workers in Uganda a collection of lively, educational materials that can be used in lessons.  We gather educational materials which can be printed and used by you, teachers and community workers  in Uganda.  In Uganda, we aim to have educational kits available for community workers in Jinja and Kamuli district that can be used in workshops or when sensitizing your communities about for example health or agriculture related topics.  We invite you to join the platform, contribute by sharing materials with your colleagues and use materials that are useful to you in your lessons.

%d bloggers liken dit: