Fair Pen

De afgelopen jaren hebben we een aantal malen het Fair Pen programma gedraaid in Oeganda: in 2010 op Buzaya secondary school en Kisozi primary school in Kisozi, in 2014 op Good Shepherd High School in Kameke en in 2018 op Glory Junior primary school in Kisozi.

Fair Pen leert kinderen en jongeren zelfstandig te denken, te discussiëren, creatieve oplossingen te bedenken en hun mening te uiten door middel van het leren schrijven van nieuwsbrieven. Dit helpt kinderen onder andere ook bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen in hun omgeving en leven. Fair Pen ondersteunt ook docenten om zelf een Fair Pen programma op te zetten en leert hen creatieve werkvormen te gebruiken.

Wij willen Fair Pen onderdeel van onze onderwijs activiteiten maken en scholen de gelegenheid geven deel uit te gaan maken van een Fair Pen netwerk in Kisozi en omgeving.
Door de opzet van het Fair Pen programma op scholen in Kisozi en omgeving stimuleren we scholen contacten met elkaar aan te gaan en nauwe banden te onderhouden. Verbroedering maakt sterk. Door het Fair Pen programma aan te bieden op scholen in de regio en speciale campagnes te runnen voor en door jongeren, geven we de jeugd – en meisjes in het bijzonder – een stem.

De Fair Pen foundation kan trainers trainen, waarna we het programma zelfstandig kunnen opzetten en uitvoeren en het onderdeel kunnen laten worden van onze activiteiten op Egoli Africa vocational center.

 

In recent years, we have run the Fair Pen program a number of times in Uganda: in 2010 at Buzaya secondary school and Kisozi primary school in Kisozi, in 2014 at Good Shepherd High School in Kameke and in 2018 at Glory Junior primary school in Kisozi.

Fair Pen teaches children and young people to think independently, to discuss, to come up with creative solutions and to express their opinion through learning how to write newsletters. This also helps children, among other things, to process drastic events in their environment and life. Fair Pen also supports teachers to set up their own Fair Pen program and teaches them to use creative educational methods.

We want to make Fair Pen part of our educational activities and give schools the opportunity to become part of a Fair Pen network in Kisozi and surroundings. By setting up the Fair Pen program at schools in the area of Kisozi, we stimulate schools to connect and to work together closely.  By offering the Fair Pen program at schools in the region and running special campaigns for and by young people, we give youths – and girls in particular – a voice.

The Fair Pen foundation can train trainers, after which we can independently set up and implement the program and let it become part of our activities at Egoli Africa vocational center.

%d bloggers liken dit: