Dorps ambulances • Village ambulances

In de plattelandsdorpen waar we werken zijn de wegen naar de grotere medisch centra en ziekenhuizen in steden als Kamuli en Jinja vaak slecht begaanbaar.  Ook kunnen mensen na een ongeval, tijdens ernstige ziekte of bij complicaties tijdens de bevalling niet zo snel vervoer regelen.  Nog altijd zijn er vrouwen die letterlijk langs de weg bevallen en voor sommigen komt hulp daadwerkelijk te laat.

De Dorps Ambulances van Pulse kunnen daar verandering in brengen.  Pulse heeft een dorpsambulance ontworpen die geschikt is om achter een motorfiets of fiets te hangen.  Het is een stevig voertuig die geschikt is om over moeilijk terrein te rijden.  Dank zij de dikke matras kunnen patiënten liggend en zo comfortabel mogelijk vervoerd worden.  De kap die dicht kan zorgt voor bescherming tegen regen en wind.

We runnen ambulance diensten in dorpen in het oosten van Oeganda en werken in die dorpen samen met lokale health centers en ziekenposten.

 

In the villages where we work, the roads to bigger medical centers and hospitals in towns such as Jinja and Kamuli are often impassable.  Also, it occurs that people are not able to arrange transport in case of accidents, severe illness or complications during birthgiving.  There are still woman who literally give birth alongside the road and for some, help comes too late.

The village ambulance by Pulse can bring a chance.  Pulse has designed and manufactured a village ambulance that is suitable to connect to a motorcycle or bike.  It is a solid means of transport that is designed to pass on difficult terrain.  Thanks to the thick, foam mattress inside, patients can lay down and can be transported in the most comfortable way.  Inside, the patient is protected against rain and wind.

We run village ambulances in villages in East Uganda and work together with local health centers to operate the service.