Landbouw en veeteelt

Egoli Africa is vooral werkzaam op het platteland van Oost Oeganda.  Zowel Kisozi als Kameke zijn rurale gebieden waar de mensen vooral leven van de landbouw en visserij.

Landbouw en veeteelt als inkomstenbron neemt een belangrijke plaats in binnen verschillende projecten.

Zo zijn we op Good Shepherd High School een voedselprogramma gestart en worden groenten in moestuinen verbouwd.  Een kleine farm met kalkoenen, varkens, koeien en geiten brengt inkomen om nieuwe gewassen te kunnen verbouwen om de leerlingen te kunnen voeden, maar ook de koeien geven bijvoorbeeld melk die de leerlingen nuttigen of waarvan pap voor de leerlingen wordt gemaakt.  De farm op Good Shepherd High School is zo gegroeid in het aantal geiten dat er binnenkort geiten verkocht kunnen worden en in plaats daarvan ossen kunnen worden teruggekocht die het land kunnen bewerken waarop gewassen worden verbouwd om de leerlingen van onze school te kunnen voeden.  Het is bovendien leerzaam voor de leerlingen om enigszins ook praktijkervaring op te doen voor het vak landbouw dat zij volgen op school.

Daarnaast is het doel van twee onafhankelijke geitenprojecten in Kisozi en Kameke om door veeteelt de basisbehoeften van ouderen en arme gezinnen te verbeteren.

Landbouw en veeteelt zijn intensieve programma onderdelen die continu in beweging zijn: een programma kan groeien, soms moet er een stapje terug gedaan worden (als de oogst mislukt bijvoorbeeld) en deelnemers aan programma’s leren voortdurend,.