Landbouw en veeteelt • Agriculture

Egoli Africa is vooral werkzaam op het platteland van Oost Oeganda.  De omgeving van Kisozi is een ruraal gebied waar de mensen vooral leven van de landbouw en visserij.

Landbouw en veeteelt als inkomstenbron neemt een belangrijke plaats in binnen verschillende projecten.

Op landbouw en veeteelt gebied richten we ons op het verbeteren van basisbehoeften, inkomen en gezondheid in gezinnen.  Het verbouwen van groenten en gezonde, goede voeding en kennis daarover brengen we in de praktijk door praktische workshops voor de gemeenschap.  Aandacht voor de natuur en biodiversiteit is er binnen het project bijen houden.

Landbouw en veeteelt zijn intensieve programma onderdelen die continu in beweging zijn: een programma kan groeien, soms moet er een stapje terug gedaan worden (als de oogst mislukt bijvoorbeeld) en deelnemers aan programma’s leren voortdurend,.

 

Egoli Africa mainly works in rural areas in East Uganda.  Kisozi and surroundings is a rural area where people mainly practise agriculture and fishing.

Agriculture and rearing livestock as a source of income has an important role within several projects.

In the field of agriculture we focus on improving basic needs, income and health for families.  Growing crops and healthy food and a healthy lifestyle is put into practise through interactive workshops for the community. Within the project beekeeping, there is attention for nature and biodiversity.

Agriculture and rearing live stock are intense programs that are continuously in motion: a program can grow, sometimes we need to take a step back (in case crops fail to grow for example) and participants in the programs keep learning.

%d bloggers liken dit: