Egoli Africa

Birthkits

We hadden weer een aardige voorraad birthkits can de Birthing Kit Foundation uit Australie gekregen. In samenwerking met verschillende health centers in de region hebben we een groot deel overhandigd. De opkomst in Kiyunga en Lwanyama was enorm. We hebben meer dan 150 vrouwen kunnen helpen. Deze foto is gemaakt net voor de nieuwe lockdown in Oeganda.

We had received quite a supply of birth kits from the Birthing Kit Foundation from Australia. In collaboration with various health centers in the region, we handed over a large part. The turnout in Kiyunga and Lwanyama was huge. We have been able to help more than 150 women. This photo was taken just before the new lockdown in Uganda.

Partin webinar

Voor wie wat meer wil horen over het schrijven van projectplannen: Morgen (13 juli) organiseert Partin een webinar. Deze staat gepland van 19:30 tot 20:30 uur. Wij gaan in gesprek met Gonneke Campen van Partin. Je kunt je via deze link aanmelden.

Mommaluv mini event

Blij dat we tijdens deze lockdown toch moeders en hun pasgeboren babietjes een mooi pakket uit naam Mommaluv mogen overhandigen! Onlangs hebben 12 moeders een pakket ontvangen en aankomende week ontvangen weer 11 kersverse ouders een pakket. Daarnaast is een seminar nu een vast onderdeel van de mini events. De volgende onderwerpen komen aan bod: family planning, borstvoeding, hygiene, covid-19 en meer.

Happy that during this lockdown period, we are still able to hand out Mommaluv packages. Recently, we gave Mommaluv packages to 12 mothers and their newborns and this coming week another 11 families will receive a Mommaluv package. A seminar is now part of these mini events too. The following topics are discussed in our seminars: family planning, breast feeding, hygiene, covid-19 and more.

Workshops voor docenten • Workshops for teachers

De Covid-19 maatregelen in Oeganda hebben invloed op ons watertank project. We waren toe aan een nieuwe fase in het project: workshops voor de docenten van de scholen met het oog op school groentetuinen. En dat zou hand in hand gaan met de aanleg van groentetuinen.

Nu de scholen opnieuw dicht zijn, is het niet handig om de tuinen aan te gaan leggen. Maar we willen wel graag door en hebben in ieder geval een oplossing gevonden voor de workshops: in plaats van workshops waaraan iedereen tegelijk deelneemt organiseren we de komende tijd workshops voor kleine groepjes docenten. Ook al gaat het langzamer, we zetten toch stappen vooruit.

Gisteren namen docenten van de volgende scholen deel aan de workshop: St Paul primary school, Kituba muslim primary school, Hope Wills primary school en Bulamuka primary school.

The Covid-19 measures in Uganda affect our water tank project. We were ready for a new phase in the project: workshops for the teachers and regarding school vegetable gardens. And this would go hand in hand with the set up of vegetable gardens.

Now that the schools are closed again, it is not the right time to start setting up the school gardens. But we would like to continue and have found a solution for the workshops: instead of conducting workshops in which everyone participates at the same time, we will be organizing workshops for small groups of teachers in the days to come. Even if things are slowing down, we are still making progress.

Yesterday teachers from the following schools participated in the workshop: St Paul primary school, Kituba muslim primary school, Hope Wills primary school and Bulamuka primary school.

Een nieuwe lockdown • A new lockdown

Een grote domper voor ons. In Oeganda is op dit moment een nieuwe lockdown van kracht. Alle scholen zijn opnieuw dicht. Ook Egoli Africa vocational center is gesloten. Op dit moment geldt er ook weer een verbod op reizen. Zo is het niet toegestaan om tussen verschillende districten te reizen. Dit vertraagd ons werk, maar we proberen te kijken naar wat wel mogelijk is.

Alle sponsor leerlingen en studenten zijn thuis. De kinderen uit p4, p5 en p6 hebben een rapport meegekregen. De sponsors van de kinderen die naar de basisschool gaan hebben het rapport en het nieuws al ontvangen. Het team in Oeganda geeft de komende tijd ondersteuning bij thuisonderwijs voor alle kinderen en studenten in het sponsorprogramma. Daarvoor hebben we de sponsorleerlingen in groepen verdeeld, radio’s en andere schoolmaterialen aangeschaft.

Gelukkig kunnen een aantal activiteiten wel gewoon doorgaan: de Farm Life workshops gaan met een beperkt aantal deelnemers door. We blijven zwangere vrouwen voorzien van birthkits. Mommaluv activiteiten kunnen gewoon plaatsvinden. Ook met de voorbereidingen voor het project bijen houden gaan we door, ondanks dat de training van imkers ook even stil komt te liggen. De shop in Kisozi blijft open.

De teleurstelling is groot, bij ons team maar ook onder mensen om ons heen in Oeganda. De veerkracht is gelukig niet weg. We denken in oplossingen, niet in beperkingen.

A big downer for us. Uganda is currently under a new lockdown. All schools are closed again. Egoli Africa vocational center is also closed. There is a ban on travelling at the moment. For example, it is not allowed to travel between different districts. This slows down our work, but we try to look at what is possible.

All sponsor pupils and students are at home. The children from p4, p5 and p6 have been given a report. The sponsors of the children who are going to primary school have already received the report and the news. The team in Uganda will provide support in terms of home education for all children and students in the sponsorship program in the period to come. For this we divided the sponsored students into groups, purchased radios and other school materials.

Fortunately, a number of activities can continue as usual: the Farm Life workshops will continue with a limited number of participants. We will continue to provide pregnant women with birth kits. Mommaluv activities can just take place. We are also continuing with the preparations for the beekeeping project, despite the fact that the training of beekeepers is also coming to a standstill for a while. The shop in Kisozi will remain open.

The disappointment is great, among our team but also among people around us in Uganda. Fortunately, the resilience has not gone away. We think in solutions, not limitations.

Fase bouw watertanks afgerond • Construction phase watertanks rounded off

Het team van Isiimba primary school en leerlingen voor hun nieuwe watertank. We zijn klaar met de bouw van alle watertanks bij scholen en health centers.

The team of Isiimba primary school and their pupils near their new watertank. We have completed constructing all watertanks at schools and health centers.

Meet team Mommaluv! A coffee with David

Meet Team Mommaluv! Mommaluv had een interview met David, die al jaren vol enthousiasme inmiddels honderden mamas en hun pasgeboren babietjes een Mommaluv pakket heeft overhandigd.

Mett Team Mommaluv! Mommaluv had an interview with David, who has handed over Mommaluv packages to hundreds of mamas and their newborns over the past years.

Worldschool assignments 2021-2022

De zomervakantie staat voor de deur. En wij kijken alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar. Leerlingen in het voortgezet onderwijs die voor hun profielwerkstuk aan een opdracht voor de Worldschool willen werken kunnen onder andere één van onze opdrachten kiezen. Onze opdrachten staan al online op de website van de Worldschool. Wat ook leuk is, is dat er dit jaar 3 inspirerende opdrachten van onze collega’s van Initiative Uganda bij zijn. De opdrachten van Egoli Africa waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn: 1) het ontwerpen van een health guide voor ouders 2) het opzetten van een safe water campagne 3) het maken van een ontwerp voor een model boerderij 4) een digitale uitwisseling tussen Oegandese en Nederlandse leerlingen 5) educatieve materialen voor Farm Life workshops en 6) een alfabetiseringsprogramma voor drop outs.

The summer holidays in the Netherlands are about to start. And we are already looking ahead, focusing on the new school year. Secondary school pupils who want to work on an assignment for the Worldschool for their “profielwerkstuk” can choose one of our assignments. Our assignments are already online on the Worldschool website. What is also nice is that this year there are 3 inspiring assignments to chose from by our colleagues from Initiative Uganda. The assignments of Egoli Africa from which students can choose are: 1) designing a health guide for parents 2) setting up a safe water campaign 3) creating a design for a model farm 4) a digital exchange between Ugandan and Dutch students 5) educational materials for Farm Life workshops and 6) a literacy program for dropouts.

Overkapping bijenkasten • Beehives shelter

De overkapping waar de bijenkasten voor het project bijen houden komen te staan, is klaar.

The beehives shelter where the beehives for beekeeping shall be placed, is ready!

Kisozi shop

Madia bemant de shop in Kisozi. Er is veel vraag naar Kitenge stoffen en nu de scholen net begonnen zijn, verkopen de school uniformen goed. Op de veranda voor de winkel kunnen klanten hun kleding laten verstellen of repareren en worden er ter plekke school uniformen gemaakt. De winkel sluit aan bij de trainingen die op school worden aangeboden: kleding, schooluniformen, sandalen en schoenen, tassen, haar accessoires en haarverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar.

Madia runs the shop in Kisozi. Kitenge fabrics are popular and now that the schools have just started, the school uniforms are selling well. On the veranda in front of the store, customers can have their clothes mended or repaired and school uniforms are made. The shops offers what learners at Egoli Africa vocational center learn: clothes, school uniforms, sandals and shoes, bags, hair accessories and hair care products are available.