Egoli Africa

Sponsorship

Op het gebied van sponsorship gebeuren op dit moment ontzettend mooie dingen. We kunnen door extra ondersteuning maar liefst 7 nieuwe kinderen naar school laten gaan. Andrew, Edith, Precious, Sandra, Hamidu, Martha en Aisinansi beginnen op 6 april op hun nieuwe school, Global View primary school in Kisozi. Alle kinderen zijn nog nooit of al een paar jaar niet meer naar school geweest, dus het best spannend voor ze.

We vinden het daarnaast ontzettend leuk dat Natasha, die we al een paar jaar door de basisschool proberen te loodsen, nu ook een sponsor heeft.We willen nog graag wat andere kinderen aan een vaste sponsor koppelen.

Wil je meer weten? Stuur gerust een bericht!

Concerning sponsorship, great things are happening at the moment. Thanks to extra support, we can send as many as 7 new children to school. Andrew, Edith, Precious, Sandra, Hamidu, Martha and Aisinansi will start on April 6 at their new school, Global View primary school in Kisozi. All children have never been to school or have not been to school for a few years, so it is quite exciting for them.

We also really like it that Natasha, who we have been trying to guide through primary school for a few years, also has a sponsor now.We would love to link more children to a permanent sponsor. Do you wish to learn more?

Just send us a message!

Joseph en Jovia naar school • Joseph and Jovia can start their studies

Twee blije gezichten. Meet Joseph en Jovia, twee verplegers in spe. Wij zijn met hun blij dat ze hun studie kunnen starten.

Two happy faces. Meet Joseph and Jovia, two nurses to be. We are just as happy as them that they can start their studies.

Farm Life workshops

De afgelopen tijd organiseerden we diverse Farm Life workshop in de regio van Kisozi.  Hier een mooie impressie daarvan.
***
Lately, we organised a number of  Farm Life workshop in the area of Kisozi. Here is a nice impression.

White Feather Foundation interview

De White Feather Foundation interviewde ons over de dorpsambulances. Je kunt het interview hier lezen.

***

The White Feather Foundation conducted an interview with us about the village ambulances. You can read the interview here.

Worldschool presentaties • Worldschool presentations

De aftrap van een reeks Worldschool presentaties is genomen door een groepje dat dit jaar heeft gewerkt aan het maken van een ontwerp voor een waterfilter. De opdracht was te bedenken hoe men in Oeganda zelf een waterfilter kan maken. Normaal vinden de presentaties plaats op een middelbare school tijdens een heus event. Dit jaar vinden de presentaties online plaats.
***
The kick-off of a series of Worldschool presentations was taken by a group that worked on a design for waterfilters this year. The assignment was to think about how people can make their own water filter in Uganda. Normally the presentations take place at a secondary school during a real event. This year the presentations will take place online.

Birthkits

Aan het begin van het jaar ontvingen we van KIT International uit Australië weer een nieuwe voorraad birthkits. In de dorpjes Budoda en Bugolo hebben we een deel ervan overhandigd aan vrouwen die binnenkort hun kind verwachten.
***
At the beginning of the year we received a new supply of birth kits from KIT International in Australia. In the villages of Budoda and Bugolo we handed over some of it to women who are expecting their newborn.

Mommaluv mini event

Onlangs organiseerden we weer een mini Mommaluv event. Dank zij Mommaluv konden opnieuw 10 gezinnen een geweldig Mommaluv pakket overhandigen en gaven we weer voorlichting over dingen als vaccinatie, borstvoeding, family planning en hygiene. Ook dit keer kwamen er ook weer vaders mee! Leuk om te zien dat dit steeds vaker gebeurt.
***
Recently we organized another mini Mommaluv event. Thanks to Mommaluv 10 families were able to hand over a great Mommaluv package and we again provided information about things like vaccination, breastfeeding, family planning and hygiene. This time some fathers came along too! Nice to see that this is happening more and more often.

Vacatures voor vrijwilligers • Volunteer opportunities

Onlangs vond er weer leuk online overleg plaats met vrijwilligers. We deelden ideeën over het sponsorship programma, nieuwe flyers, social media en hoe we jongeren in Oeganda kunnen betrekken bij interactie en op social media. Zin om je bij ons aan te sluiten? Laat gerust een berichtje achter. Verder hebben we een aantal leuke vrijwilligersfuncties. Misschien is het iets voor jou? Kijk even bij onze vacatures.
***
Recently there we had a nice online meeting with volunteers. We shared ideas about the sponsorship program, new flyers, social media and how we can involve youths in Uganda in interaction and on social media. Would you like to join us? Feel free to leave a message. We also have a number of nice volunteer positions. Maybe it’s something for you? Take a look at our volunteer opportunities.

Egoli Africa vocational center in een nieuw jasje • Egoli Africa vocational center finished and ready for use

We zijn trots! Er is hard gewerkt.  De nieuwe klaslokalen zijn klaar en ook het hoofdgebouw ziet er nu prachtig uit met de finishing touch die het heeft gekregen. Ook de klaslokalen binnen zien er nu prachtig uit.
***
We are proud! A great job was done. The new classrooms are finished and the main building looks fantastic with the finishing touch it has got. Even the classrooms inside are nicely painted.

Eerste leerlingen weer naar school • First pupils back to school

De eerste leerlingen die deel uitmaken van het sponsorprogramma zijn na een jaar niet naar school geweest te zijn, weer terug in de schoolbanken. Paul gaat naar P7 en Sylivia begint aan het examen in s.4. In april volgen de andere leerlingen.
***
The first pupils that take part in the sponsorship program, have returned to school after a full year. Paul is in p7 and Sylivia is about to take her s4 exams. In April, the rest of the pupils shall return to school.