Egoli Africa

Worldschool 2020-2021

Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op. Dat betekent dat Worldschool groepen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 zich alweer gaan oriënteren op de opdrachten voor het komende jaar. De eerste groep heeft zich inmiddels voorgesteld aan ons. Leuk! We hebben een groot aantal opdrachten in de aanbieding komend schooljaar en kijken er al weer naar uit om de groepen te begeleiden in hun onderzoek en te zien met welke oplossingen zij komen.

The 2019-2020 school year is almost over. This means that Worldschool groups for the new school year 2020-2021 will already be orientating themselves and soon pick an assignment for this coming year. The first group has now introduced itself to us. Nice! We offer a large number of assignments this coming school year and look forward to guiding the groups with their research and seeing what solutions they come up with.

Hulp voor 87 kinderen • Relief for 87 children

Terwijl we bezig waren met het uitgeven van Mommaluv relief pakketten en pakketten voor de ouderen, werden we benaderd door een lokale cbo (community based organization) in Kisozi, die de zorg heeft voor een grote groep kinderen die hiv positief zijn. Goede voeding is erg belangrijk voor deze kinderen, zodat de werking van hun hiv remmers optimaal blijft. En goede voeding is in deze corona tijden een enorm probleem voor velen. Dank zij geweldige ondersteuning hebben we nu ook nog deze groep van 87 kinderen van een noodpakket kunnen voorzien. 

While we were busy giving out Mommaluv packages and packages for the elderly, we were approached by a local cbo (community based organization) in Kisozi, that cares for a large group of children who are HIV positive. Good nutrition is very important for these children, so that the effects of their HIV medication remains optimal. And good nutrition is a huge problem for many in these corona times. Thanks to great support, we have also provided this group of 87 children with a relief package.

Noodhulp voor ouderen • emergency relief for the elderly

Na ruim 90 moeders en hun babietjes voorzien te hebben van een Mommaluv pakket, hebben we tevens aandacht kunnen geven aan een andere kwetsbare groep: de ouderen in Kisozi en omgeving. Ook deze groep ontving van ons een noodpakket. We hebben meer dan 50 ouderen een beetje vooruit kunnen helpen hiermee. De pakketten van de ouderen omvatten dingen als posho, rijst, suiker, kool, tomaten, cooking oil en bonen. De leeftijden van de ouderen liggen tussen de 70 en de 90 jaar.

After providing more than 90 mothers and their babies with a Mommaluv package, we were able to pay attention to another vulnerable group: the elderly in Kisozi and surrounding villages. This group also received an emergency package from us. We have been able to help more than 50 elderly people with this. The packages of the elderly also include things like posho, rice, sugar, cabbage, tomatoes, cooking oil and beans. The ages of the elderly are between 70 and 90 years.

4000 mondkapjes! • 4000 facemasks!

De afgelopen twee weken is er hard gewerkt aan het opnieuw maken van een grote voorraad mondkapjes. Opnieuw zijn er 2000 mondkapjes gemaakt. In totaal zijn er dus sinds april 4000 mondkapjes gemaakt door Ziria en twee leerlingen. Een monsterklus. De volgende stap is het verspreiden van deze mondkapjes. We worden overspoeld met telefoontjes en verzoeken om mondkapjes en we streven ernaar om alle 2000 zo snel mogelijk van een nieuwe eigenaar te voorzien.

Over the past two weeks, a lot of hard work has been done to make a new supply of face masks. Again 2000 face masks were made. In total, since April, 4000 masks have been made by Ziria and two students. A monster job. The next step is to spread these masks. We receive many, many calls and requests for face masks and we strive to get all 2000 masks new owners as soon as possible.

Covid-19 relief & awareness part 2

Afgelopen maand hebben we in Oeganda dank zij stichting Mommaluv en Wilde Ganzen maar liefst 50 kersverse moeders en hun babietjes kunnen voorzien van een Mommaluv corona relief pakket. Dank zij deze geweldige samenwerking kunnen we er nog een deel aan vast knopen. En daar zijn we de afgelopen twee weken mee bezig geweest. We hebben nogmaals een groot aantal pas bevallen vrouwen en hun babietjes voorzien van een Mommaluv pakket. De mannen op de boda bodas stonden weer paraat en zijn op pad gegaan om opnieuw ondersteuning aan mamas te geven in deze lastige tijden.   In totaal hebben we ruim 90 moeders en babies kunnen ondersteunen als onderdeel van het covid-19 relief project.

Last month we were able to provide 50 mothers and their newborns with a Mommaluv corona relief package in Uganda, thanks to the wonderful support of Mommaluv and Wilde Ganzen. Thanks to this great collaboration, we can carry out part 2 of our covid-19 relief program. And that is what we have worked on in Kisozi the last two weeks. We have provided a large number of women and their babies with a Mommaluv package again. The men who assisted us before,  have driven everywhere on their motorcycles and went out to give new support to mamas in these difficult times.  In total we have supported 90 mothers and babies as part of the covid-19 relief and awareness project.

Geef jongeren in Oeganda ruimte om te leren

In samenwerking met Wilde Ganzen werken we eraan om dit jaar genoeg support bij elkaar te krijgen om nieuwe klaslokalen te kunnen bouwen. Dat is hard nodig: met de verschillende trainingen die we aanbieden is het onmogelijk om met iedereen in de kleine ruimten binnen te zitten. Daarnaast is het ook onmogelijk om alle trainingen dagelijks buiten te geven. Binnenkort besteed Wilde Ganzen er in hun tv uitzending aandacht aan: op 12 juli a.s. op NPO 2 om half 1 ’s middags.  Op de site van Wilde Ganzen kun je meer over dit project lezen.

PI en noodhulp

Op 22 mei deden wij mee aan een sessie met Partin en collega-organisaties over het bieden van noodhulp en de rol van particuliere initiatieven hierin.  Partin heeft er een goed verslag van gemaakt en op een rijtje gezet wat de impact is van noodhulp, wat er bij komt kijken in zowel Nederland als het doelland om de noodhulp te organiseren en hoe onze lokale partners verder kunnen na de noodhulp.  Het verslag van Partin is hier te lezen.

 

 

Nieuwsbrief mei • Newsletter May

Onze nieuwsbrief is weer verschenen.  Je kunt de nieuwsbrief online lezen.  Wil je de nieuwsbrief voortaan graag in je mail ontvangen?  Stuur ons dan even een mail en we zetten je op de lijst.  Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je daarvoor altijd  zelf afmelden.

 

Our newsletter is out again.  You can read the newsletter online.  Do you wish to receive the newsletter in your inbox? Send us an email and we shall put you on the list.  In case you don’t wish to receive the newsletter any longer, you can always unsubscribe yourself.  Unfortunately, the newsletter is not yet available in English…

Mondkapjes taak volbracht • Task face masks completed

Het volgende onderdeel van ons covid-19 relief & awareness project zit erop. Een megaklus: er zijn 2000 mondkapjes genaaid door onze docente die naailessen verzorgt samen met oud leerlingen. Deze 2000 mondkapjes zijn de afgelopen week allen uitgedeeld. In de eerste instantie aan boda rijders en winkeliers in Kisozi en omgeving en vervolgens zijn ze verspreid onder de rest van de dorpelingen.

2000 mondkapjes voor een grote regio zijn lang niet voldoende: er zijn genoeg mensen die nog geen mondkapje hebben gekregen.

En daarom gaan we nog eenmaal aan de slag met dit project in samenwerking met stichting Mommaluv en Wilde Ganzen. De komende maand maken we nogmaals 2000 mondkapjes, zullen we 40 extra kersverse moeders en pasgeboren voorzien van een Mommaluv pakket en willen we hetzelfde kunnen doen voor de ouderen uit de gemeenschap, die ook een kwetsbare groep vormen. Om ook 50 ouderen te kunnen voorzien van een noodpakket zijn we zelf bezig met een stukje fundraising en hebben we ondersteuning nodig.

Hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? Door bijvoorbeeld te shoppen op deze pagina en een mooi paar leren sandalen aan te schaffen of kleurrijke Oegandese kettingen te kopen. Info over maten, kleuren en dergelijke zijn te vinden bij de omschrijving van de producten. Zie je iets moois? Stuur ons dan een berichtje via deze pagina of info@egoliafrica.org. Direct doneren mag natuurlijk ook: NL74 RABO 0124 1287 50 tnv stichting Egoli Africa

 

 

The next part of our covid-19 relief & awareness project is completed. A mega task: 2000 face masks were sewn by our tailoring teacher together with former learners. These 2000 face masks were all distributed last week. Initially to boda riders and shopkeepers in Kisozi and surrounding and then to the rest of the villagers.

2000 masks for people in a wide area are by no means sufficient: there are enough people who have not yet received a mask.

And that is why we will get to work on this project one more time in cooperation with Mommaluv and Wilde Ganzen. In the coming month we will make another 2000 face masks, we will provide 40 extra mothers and newborns with a Mommaluv package and we want to be able to do the same for the elderly in the community, who are also a vulnerable group. In order to be able to provide 50 elderly people with an emergency package, we are doing a bit of fundraising ourselves and we need support.

How can you help us with that? For example by shopping on this page and buying a nice pair of leather sandals or buying colorful Ugandan necklaces. Information about sizes, colors and so on can be found in the description of the products. Do you see something beautiful? Send us message through this page or send an email to info@egoliafrica.org. Of course you can also donate directly: NL74 RABO 0124 1287 50 (Egoli Africa).

Mondkapjes • Face masks

Afgelopen dinsdag liet president Museveni weten dat het nu een MUST is om in het openbaar mondkapjes te dragen. Als onderdeel van ons covid-19 project waren we al gestart met het maken van ruim 2000 mondkapjes. Vooral als onderdeel van een voorlichtingscampagne. De mondkapjes zullen we verspreiden onder boda boda rijders, winkeliers en van deur tot deur verspreiden in Kisozi en omliggende dorpen met hulp van de mannen die ook de Mommaluv corona relief pakketten hebben bezorgd. Daarnaast plannen we een serie van 9 radioadvertenties over het gebruik van mondkapjes en hygiene.
 
Last Tuesday, President Museveni announced that it is now a MUST to wear face masks in public. As part of our covid-19 project, we had already started making over 2000 mouth masks. Especially as part of an awareness campaign. We will distribute the masks among boda boda riders, shopkeepers and door to door in Kisozi and surrounding villages with the help of the men who also delivered the Mommaluv corona relief packages. In addition, we plan a series of 9 radio advertisements about the use of mouth masks and hygiene.