Egoli Africa

Project van de week Wilde Ganzen • Project of the week Wilde Ganzen

Een positief lichtpunt in lastige tijden: ons project om nieuwe klaslokalen te kunnen bouwen en het hoofdgebouw de finishing touch te geven is binnenkort Project van de Week bij Wilde Ganzen. De uitzending op tv staat gepland voor 12 juli. Meer details volgen snel.

Positivity in difficult times: our project to build new classrooms and give the main building the finishing touch will soon be Wilde Ganzen’s Project of the Week . The broadcast on TV is scheduled for July 12. More details will follow soon.

Maatregelen in Oeganda • Measures in Uganda

In Oeganda treden vanaf vrijdag een aantal maatregelen in werking ter preventie van de verspreiding van het coronavirus. Zo gaan alle scholen een maand lang dicht en zijn bijeenkomsten een maand lang niet toegestaan. Dat betekent dat ook wij de deuren van het trainingscentrum sluiten de komende maand. Er vinden geen trainingen plaats, geen Farm Stew workshops of andere workshops en er worden geen birthkits uitgegeven. Als team werken we de komende maand samen achter de schermen.

In Uganda, a number of measures to prevent the spread of the coronavirus shall be effective from Friday on. Schools will close their doors for a full month and meetings are not allowed amongst others. That means we are closing the doors of our training center this coming month. There shall be no trainings, no Farm Stew workshops or other workshops and no birthkits will be given out. As a team, we shall be working together behind the scenes.

 

Aandacht voor het corona virus • Attention for the corona virus

Terwijl bizarre tijdens zoals in de rest van de wereld in Oeganda nog niet zijn losgebarsten, hebben we in het trainingscentrum al wel aandacht besteed aan het corona virus en dan met name met het oog op preventie en hygiene.

While bizarre days have not yet erupted in Uganda, as in the rest of the world, we have already paid attention to the corona virus in the training center, particularly with regards to prevention and hygiene.

Birthkits in Kituba

We hebben weer wat data geprikt om birthkits te overhandigen aan zwangere vrouwen. Afgelopen zondag hebben we ruim 50 vrouwen voorzien van birthkits in het dorp Kituba. Ook voor aanstaande donderdag en vrijdag staan er handouts gepland.

We have planned some dates again to hand birthkits to pregnant women. Last Sunday we provided over 50 women with birth kits in the village of Kituba. Handouts are also planned for next Thursday and Friday.

Worldschool opdrachten 2020-2021 • Worldschool assignments 2020-2021

We hebben voor het schooljaar 2020-2021 onze Worldschool opdrachten al klaar. Inmiddels staat de opdrachten ook online op de website van de Worldschool. Komend schooljaar hebben we maar liefst 6 opdrachten in de aanbieding. De opdrachten varieren van een opdracht over een marketing plan voor eco vriendelijke briketten, educatieve materialen om trainers te trainen tot een opdracht over een model boerderij bij de school in Kisozi en een opdracht over het opzetten van een leesprogramma voor dropouts.

We have already completed our Worldschool assignments for the year 2020-2021. The assignments are also available online on the World School website. Next school year we offer no less than 6 assignments. The assignments vary from an assignment about a marketing plan for eco-friendly briquettes, educational materials to train trainers to an assignment about a model farm at the school in Kisozi and an assignment about setting up a reading program for dropouts.

School groentetuin • School vegetable garden

In Kisozi is hard gewerkt aan de aanleg van een school groentetuin. Onze leerlingen krijgen op school een maaltijd en we vinden het belangrijk dat de school niet alleen afhankelijk is van de fees die leerlingen betalen om een training te volgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen samenwerken om hun eigen groentetuin te onderhouden. Ziria, onze docent naailessen, heeft de coördinatie op zich genomen. Er zijn onder andere paprika’s, uien, kool, wortelen en aubergines geplant.

In Kisozi, a lot of work was done to set up a school vegetable garden. Our learners receive a meal at school and we think it is important that the school is not only dependent on the fees that learners pay to attend a training. We also think it is important that the students work together to maintain their own vegetable garden. Ziria, our tailoring teacher, coordinates work in the vegetable garden. Peppers, onions, cabbage, carrots and egg plant have been planted.

Training Hippe Sandalen • Training Trendy Sandals

De training hippe sandalen maken is begonnen met een nieuwe groep leerlingen. Vooral jongens blijken interesse te hebben in deze training. De deelnemers leren nu vooral modellen te tekenen, zolen van verschillende maten te maken enzovoorts.

The Trendy Sandal making training started with a new group of learners. Boys in particular appear to be interested in this training. The participants now mainly learn to draw models, make soles of different sizes and so on.

Breiclub maakt vele dekentjes voor Oeganda

Onlangs bestond Belmonte in Wageningen 50 jaar. De breiclub daar bestaat inmiddels uit 16 ijverige dames die al vele, vele prachtige babydekentjes heeft gehaakt en gebreid. Deze mooie dekentjes overhandigen wij in Oeganda wanneer we uit naam van stichting Mommaluv weer Mommaluv pakketten mogen uitgeven. Inmiddels is er ook in Heteren een breiclub opgestart om voor o.a. onze stichting te haken en breien.

Worldschool Event 2020

13 Februari jl. vond het jaarlijkse Worldschool Event plaats op het Alfrink College in Zoetermeer. Egoli Africa kon dit jaar door omstandigheden helaas niet bij de presentaties zijn tijdens het Worldschool Event, maar is blij dat de honneurs werden waargenomen door Erik Vos en Koviljka Pacin van de Worldschool. Verschillende groepen presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek over hoe men in Oeganda eco vriendelijke briquettes kunnen maken, in groepen beter kunnen samenwerken om een varkensproject te runnen en hoe een website ingezet kan worden om docenten in Oeganda met elkaar lesmaterialen te laten uitwisselen. Op dit moment zijn we bezig alle onderzoeken en materialen te lezen en bekijken en terugkoppeling te geven aan de Worldschool groepen. Wij willen alle Worldschool groepen van het schooljaar 2019-2020 bedanken voor hun enthousiasme en inzet!

Samenwerking met Wilde Ganzen

Samen met Wilde Ganzen starten we een samenwerking dit jaar. Het trainingscentrum in Kisozi is uit zijn jasje gegroeid. Omdat het niet zo kan zijn dat alle trainingen maar op het buitenterrein gaan zitten om te leren en te werken, is het nodig dat we een blok met 3 klaslokalen erbij gaan bouwen. Bovendien willen we het hoofdgebouw eindelijk een finishing touch geven door een veranda aan te leggen en het gebouw netjes in de verf te zetten. Binnenkort meer over onze fondsenwervings acties om dit te kunnen realiseren in Oeganda…