Egoli Africa

Call for applications for study funding: OPEN!

We are accepting applications for study funding!
Do you live in Kamuli or Jinja district? Do you want to pursue a nursing studies? Do you need study funding?

We now accept applications from students who wish to pursue a nursing studies only!

Apply before the 14th of March!

Check out our criteria and download the application form.

Mommaluv kerst event • Mommaluv Christmas event

In Kisozi hebben we net voor de kerstdagen dank zij stichting Mommaluv een mini Christmas Mommaluv event kunnen organiseren. 15 mamas en hun babietjes hebben een Mommaluv pakket ontvangen en zo vlak voor de kerstdagen is dat eigenlijk een geweldig kerstcadeau. We hebben onlangs tenten aan kunnen schaffen voor onze verschillende workshops. We hoeven dan niet meer alleen in de open lucht te zitten. Als het regent is dit enorm handig en het helpt ook tegen de warmte. In ieder geval hebben de tenten een eerste vuurdoop gehad: we hebben namelijk ook een Mommaluv seminar georganiseerd. De moeders kregen voorlichting over het vaccinatieprogramma voor kinderen, family planning, hygiene en covid-19. Met dit geweldige event sluiten we onze activiteiten voor dit jaar af. De leerlingen van Egoli Africa vocational center hebben tot eind januari vakantie en ook onze staff geniet even van de kerstvakantie. Als de verkiezingen in Oeganda (op 14 januari) achter de rug zijn, gaan we met frisse moed het nieuwe jaar starten.
***
In Kisozi we were able to organize a mini Christmas Mommaluv event just before Christmas thanks to Mommaluv. 15 mamas and their babies have received a Mommaluv package and just before Christmas, it is actually a great Christmas present. We have recently been able to purchase tents for our various workshops. We no longer have to conduct our workshops in open air. When it rains this is very useful and it also helps against the heat. In any case, the tents have been used for the first time: we also organized a Mommaluv seminar. The mothers followed a seminar about the vaccination program for young children, family planning, hygiene and COVID-19. With this great event we conclude our activities for this year. The pupils of Egoli Africa vocational center have a holiday until the end of January and our staff is also enjoying the Christmas holidays. When the elections in Uganda (on January 14) are over, we will start the new year with fresh enthusiasm.

Watertank bouwers aan het werk • Watertank constructors at work

Een groep watertank bouwers in spe aan het werk bij Bugolo primary school.
***
A group of watertank builders to be at work at Bugolo primary school.

Kisozi shop

Er wordt hard gewerkt om de shop in het centrum van Kisozi op te knappen en in te richten. De buitenkant van de winkel ziet er in ieder geval opvallend uit.
***
We are working hard to paint and furnish the shop in the center of Kisozi. In any case, the outer walls of the shop look striking.

Farm Life workshops

Tot het eind van het jaar hebben we maar liefst 6 Farm Life workshops in de planning staan. We organiseren de komende tijd workshops in de volgende dorpen: Isiimba village, Naikesa village, Bulondo village, Bwando village, Bubago village en Bubwege village. Afgelopen donderdag deed weer een leuke groep deelnemers enthousiast mee. De interesse is groot merken we. Onze trainers krijgen zelfs regelmatig nieuwe verzoeken om ergens workshops te organiseren.
***
Until the end of the year we have no fewer than 6 Farm Life workshops planned. In the coming period we will be organizing workshops in the following villages: Isiimba village, Naikesa village, Bulondo village, Bwando village, Bubago village and Bubwege village. Last Thursday another nice group of participants participated enthusiastically. We notice there’s great interest. Our trainers even regularly receive new requests to organize workshops somewhere.

Het dak zit erop • The roof is ready

Het dak zit er op. De deuren zijn al uitgezocht. Komende week worden de deuren en de ramen erin gezet. We denken dat het moet gaan lukken om voor de kerstvakantie klaar te zijn met de bouw van de nieuwe lokalen.
The roof is ready. The doors have already been selected. Next week the doors and windows will be fixed. We think we should be able to complete the construction of the new classrooms before the Christmas holidays.

Giving Tuesday: 1 % club project online!

Over 1 week is het weer zover: Giving Tuesday. Ook dit jaar doen we mee! Op Giving Tuesday zal op de website van de 1 % club een speciaal project online komen. De hele maand december zal dit online staan en we willen jullie vragen om dit project te steunen. In 2021 willen we starten met het houden van bijen en uiteindelijk jongeren op kunnen leiden tot imker. Het zal één van onze vele, mooie trainingen van Egoli Africa vocational center in Kisozi zijn. Om dit te kunnen doen zijn materialen nodig en hebben onze eigen trainers eerst een training nodig. Steunen jullie dit speciale project tijdens de decembermaand?
In 1 week it is time again for: Giving Tuesday. We shall participate again this year! On Giving Tuesday, a special project will be online on the 1% club website. This will be online throughout December and we would like to ask you to support this project. In 2021 we want to start keeping bees and eventually train young people to become beekeepers. It will be one of our many, beautiful training courses at Egoli Africa vocational center in Kisozi. To be able to do this, materials are needed and our own trainers first need training. Will you support this special project during the month of December?

Hippe sandalen makers krijgen starterskit • Trendy sandal makers receive starters kit

De groep trendy sandalen makers die vorig jaar hun training afrondden hebben hun skills opgefrist, een tweedaagse training entrepreneurship gevolgd en… een starterskit met materialen ontvangen. In de starterskit zitten materialen als lijm, schaar, hamer, meetlint, leer, templates van zolen (om verschillende maten sandalen te kunnen maken), materialen om versieringen en sluitingen aan te brengen enz. We gaan deze groep volgen om te kijken hoe succesvol zij de komende tijd zullen zijn.
The group of trendy sandal makers that completed their training last year refreshed their skills, followed a two-day entrepreneurship training and … received a starters kit with materials. The starters kit includes materials such as glue, scissors, hammer, tape measure, leather, templates of soles (to make different sizes of sandals), materials to apply decorations etc. We are going to follow this group to see how successful they will be the time to come.

Workshop voor sandalen makers • Workshop for sandal makers

De eerste groep hippe sandalen makers die vorig jaar de training afrondde doen deze week mee aan een tweedaagse workshop over entrepreneurship. En ze frissen hun skills nog eens op. Ze krijgen een starterskit overhandigd met daarin materialen die ze kunnen begrijpen om zelfstandig als hippe sandalen maker aan de slag te gaan. Na het afronden van de training vorig jaar, waren deze sandalen makers in spé niet in staat om zelf een starterspakket aan te schaffen. Vervolgens kwam daar covid-19 overheen. Deze groep krijgt een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan.
The first group of trendy sandal makers who completed the training last year are participating this week in a two-day workshop on entrepreneurship. And they refresh their skills once again. They shall be handed a starters kit containing materials that they can use to work independently as a trendy sandal maker. After completing the training last year, these aspiring sandal makers were unable to purchase a starters kit themselves. Then covid-19 happend… This group gets a helping hand to be able to stand on their own two feet again.

Nieuwsbrief november 2020

De nieuwsbrief van november 2020 is uit.  Je kunt hem hier lezen.  We versturen zo’n 4 keer per jaar een nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van de activiteiten en vorderingen in projecten.  Mocht je de nieuwsbrief ook in je mailbox willen ontvangen, dan kun je je hier abonneren.   Je kunt je altijd weer uitschrijven als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen in je mailbox en de nieuwsbrief is altijd op onze website na te lezen.