Egoli Africa

Steun door overheid in Oeganda • Support from the Ministry of Gender, Labour and Social Development

In het bijzijn van de president van  Oeganda werd gisteren in Kamuli aan ruim 190 organisaties die zich inzetten voor empowerment van jeugd materialen overhandigd. Egoli Africa was één van deze organisaties en aanwezig tijdens dit speciale event. Heel bijzonder, want het is de eerste keer dat Egoli Africa ondersteuning en erkenning krijgt vanuit de overheid in Oeganda zelf. Dit event is toch wel een hoogtepunt en toegesproken worden door de president maakt het speciaal. Voor Egoli Africa vocational center mochten we een machine in ontvangst nemen waarmee schoenen gemaakt kunnen worden. Heel handig voor de training sandalen maken.

In the presence of the President of Uganda, materials were handed over to more than 190 organizations that dedicate their work to youth empowerment in Kamuli yesterday. Egoli Africa was one of these organizations and was present during this special event. Very special, because it is the first time that Egoli Africa receives support and recognition from the government in Uganda itself. This event is quite a highlight and being addressed by the president makes it special. For Egoli Africa vocational center we received a machine which can be used to make shoes. This comes in handy for the sandal making training.

Watertank project deel 2 • Watertank project part 2

De watertank die de deelnemers aan het watertank project hebben gebouwd bij het medical center in Kisozi, is af. Althans, de watertank is in zoverre af dat ie nu eerst twee weken moet drogen en dat dan vervolgens de kraan, de goten en pijpen worden bevestigd.  Op Mercy and Love primary school is het erg stil. De school is nog steeds dicht in verband met covid-19. Er zijn op dit moment geen grote groepen leerlingen die toekijken wat er allemaal gebeurt. Dat maakt het werken aan de watertank wel een stukje makkelijker overigens voor de deelnemers. Ook de watertank hier is in zoverre af dat ie nu twee weken moet drogen en dat vervolgens de kraan, goten en pijpen bevestigd zullen worden.

The water tank that the participants in the water tank project built near the medical center in Kisozi, is finished. At least, the water tank is finished to the extent that it has to dry for two weeks and then the tap, the gutters and pipes shall be attached.  It is very quiet at Mercy and Love primary school. The school is still closed due to covid-19. At the moment there are no large groups of pupils watching what is happening. That makes working on the water tank a bit easier for the participants. The water tank here is also finished to the extent that it now has to dry for two weeks and that the tap, gutters and pipes will be attached in two weeks time.

Watertank project

De afgelopen maanden hakten de maatregelen omtrent covid-19 er behoorlijk in wat betreft onze normale programma’s. We zijn bezig bepaalde activiteiten beetje bij beetje waar dat mogelijk is weer op te starten. Omdat de deelnemers aan het Watertank Project niet fulltime in de klas zitten, maar juist in de open lucht aan het bouwen zijn op verschillende lokaties en dit in groepjes kunnen doen, kan dit doorgang vinden.

In recent months, the measures regarding covid-19 have significantly affected our regular programs. We are in the process of restarting certain activities little by little where possible. Because the participants in the Watertank project are not in the classroom fulltime, but are building in the open air at different locations and can do this in groups, this can take place.

Birth kits

Vorige week hebben we aan een klein groepje zwangere vrouwen weer birthkits kunnen overhandigen vanuit het health center in Kiyunga.   We hopen dit soort activiteiten weer langzaam op te kunnen starten.  Ook In het dorpje Bubago hebben we een groep zwangere vrouwen kunnen voorzien van birthkits van KIT International uit Australie. Met deze birthkit stimuleren we een hygiënische thuisbevalling. En bovendien krijgen vrouwen daardoor makkelijker toegang tot zorg als zij toch naar het ziekenhuis moeten.

Last week we were able to hand over birth kits to a small group of pregnant women from the health center in Kiyunga.  We hope to restart these types of activities again slowly. In the village of Bubago we were able to provide a group of pregnant women with birth kits from KIT International from Australia as well. With this birth kit we stimulate hygienic birthgiving at home. What’s more, it will be easier for women to receive care in case they do need to go to hospital.

Stagemogelijkheden in 2021 • Internship possibilities in 2021

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft Egoli Africa vocational center in Kisozi erkend als leerbedrijf voor de MBO opleiding tot onderwijsassistent. Daar zijn we erg blij mee. Op dit moment kunnen we door covid-19 uiteraard nog geen stagiaires ontvangen op de lokatie in Kisozi. We hopen dat medio april-mei 2021 de situatie sterk verbeterd zal zijn en dat we die mogelijkheid kunnen gaan bieden. De eerste stap, namelijk de erkenning door SBB, is in ieder geval gezet.

The Cooperation Organization on Vocational Education, Training and Labour Market has officially recognized Egoli Africa vocational center in Kisozi as a place where MBO students from the Netherlands who study to become a teaching assistant, can take an internship. We are very happy with this. At the moment we cannot receive interns at the location in Kisozi because of covid-19. We hope that in April-May 2021, the situation will have greatly improved and that we can offer that possibility. Anyhow, the first step, namely the certification by SBB, has been taken.

Nieuwe Mommaluv pakketten • New Mommaluv packages

Na de noodpakketten van de afgelopen maanden, hebben we de afgelopen twee weken eindelijk weer “normale” Mommaluv pakketten kunnen overhandigen. En onder normale Mommaluv pakketten verstaan we pakketten waarin een wasteil zit, babykleding, muskietennet, lakentjes, dekentjes, verzorgingsproducten voor de baby, rijst, suiker enz. De afgelopen maanden was het niet mogelijk om bijvoorbeeld dingen als babykleding en muskietennetten aan te schaffen. Bedankt stichting Mommaluv en ouders in Nederland die dit voor de moeders en hun babietjes in Oeganda mogelijk hebben gemaakt!

After the corona relief packages of the past months, we have finally been able to hand over “normal” Mommaluv packages again this week. And with normal Mommaluv packages we mean packages containing a washbasin, baby clothes, mosquito net, sheets, blankets, care products for the baby, rice, sugar, etc. In recent months it was not possible to buy things like baby clothes and mosquito nets, for example. Thank you Mommaluv and the fresh parents in the Netherlands who made this possible for the mothers and their babies in Uganda!

Farm Life workshops

Wij zijn er klaar voor. Zodra de maatregelen versoepeld worden en we weer workshops mogen geven, starten onze nieuwe teamleden met inspirerende workshops over hygiene en gezonde, goede voeding.

We are ready. As soon as the restrictions are lifted and we are allowed to give workshops again, our new team members will conduct inspiring workshops about hygiene and healthy, good food.

Wilde Ganzen uitzending

Wilde Ganzen besteedde onlangs in hun zendtijd op NPO 2 aandacht aan ons project in samenwerking met hen. We hopen dit jaar de fundraising te voltooien en te kunnen starten met de bouw van extra klaslokalen. Terugkijken kan via deze link.

Online bijeenkomst Platform Oeganda

Op 1 augustus organiseerde Platform Oeganda een online bijeenkomst over fondsenwerven bij vermogensfondsen.  Als lid van Partin deden wij hieraan mee en hielden een korte presentatie.  Yvonne van Driel schreef er een leuk verslag over.  Dit verslag EN tips voor fondsenwerving bij vermogensfondsen is hier terug te lezen.

Worldschool 2020-2021

Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op. Dat betekent dat Worldschool groepen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 zich alweer gaan oriënteren op de opdrachten voor het komende jaar. De eerste groep heeft zich inmiddels voorgesteld aan ons. Leuk! We hebben een groot aantal opdrachten in de aanbieding komend schooljaar en kijken er al weer naar uit om de groepen te begeleiden in hun onderzoek en te zien met welke oplossingen zij komen.

The 2019-2020 school year is almost over. This means that Worldschool groups for the new school year 2020-2021 will already be orientating themselves and soon pick an assignment for this coming year. The first group has now introduced itself to us. Nice! We offer a large number of assignments this coming school year and look forward to guiding the groups with their research and seeing what solutions they come up with.