Egoli Africa

Meet team Mommaluv! A coffee with David

Meet Team Mommaluv! Mommaluv had een interview met David, die al jaren vol enthousiasme inmiddels honderden mamas en hun pasgeboren babietjes een Mommaluv pakket heeft overhandigd.

Mett Team Mommaluv! Mommaluv had an interview with David, who has handed over Mommaluv packages to hundreds of mamas and their newborns over the past years.

Worldschool assignments 2021-2022

De zomervakantie staat voor de deur. En wij kijken alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar. Leerlingen in het voortgezet onderwijs die voor hun profielwerkstuk aan een opdracht voor de Worldschool willen werken kunnen onder andere één van onze opdrachten kiezen. Onze opdrachten staan al online op de website van de Worldschool. Wat ook leuk is, is dat er dit jaar 3 inspirerende opdrachten van onze collega’s van Initiative Uganda bij zijn. De opdrachten van Egoli Africa waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn: 1) het ontwerpen van een health guide voor ouders 2) het opzetten van een safe water campagne 3) het maken van een ontwerp voor een model boerderij 4) een digitale uitwisseling tussen Oegandese en Nederlandse leerlingen 5) educatieve materialen voor Farm Life workshops en 6) een alfabetiseringsprogramma voor drop outs.

The summer holidays in the Netherlands are about to start. And we are already looking ahead, focusing on the new school year. Secondary school pupils who want to work on an assignment for the Worldschool for their “profielwerkstuk” can choose one of our assignments. Our assignments are already online on the Worldschool website. What is also nice is that this year there are 3 inspiring assignments to chose from by our colleagues from Initiative Uganda. The assignments of Egoli Africa from which students can choose are: 1) designing a health guide for parents 2) setting up a safe water campaign 3) creating a design for a model farm 4) a digital exchange between Ugandan and Dutch students 5) educational materials for Farm Life workshops and 6) a literacy program for dropouts.

Overkapping bijenkasten • Beehives shelter

De overkapping waar de bijenkasten voor het project bijen houden komen te staan, is klaar.

The beehives shelter where the beehives for beekeeping shall be placed, is ready!

Kisozi shop

Madia bemant de shop in Kisozi. Er is veel vraag naar Kitenge stoffen en nu de scholen net begonnen zijn, verkopen de school uniformen goed. Op de veranda voor de winkel kunnen klanten hun kleding laten verstellen of repareren en worden er ter plekke school uniformen gemaakt. De winkel sluit aan bij de trainingen die op school worden aangeboden: kleding, schooluniformen, sandalen en schoenen, tassen, haar accessoires en haarverzorgingsproducten zijn verkrijgbaar.

Madia runs the shop in Kisozi. Kitenge fabrics are popular and now that the schools have just started, the school uniforms are selling well. On the veranda in front of the store, customers can have their clothes mended or repaired and school uniforms are made. The shops offers what learners at Egoli Africa vocational center learn: clothes, school uniforms, sandals and shoes, bags, hair accessories and hair care products are available.

Registration of new learners: in progress!

Registration of new learners: in progress!

Egoli Africa vocational center in Kisozi is currently registering new learners for: tailoring and fashion design, hairdressing, sandal making, catering, knitting and crochet and brick laying.

Egoli Africa vocational center is open from Monday to Friday (9 am to 5 pm) and on Saturday (from 10 am to 3 pm).

For more information call 0779-996702 or email us at info@egoliafrica.org.

Busoga One FM broadcasts ads about the possibility to register as a new learner as well. Tune in regularly or get in touch with us.

Imkers in opleiding • Beekeepers training

De eerste stappen zijn gezet wat betreft bijen houden. Patrick Salumuka, Isha Tenywa en Muhammed Madule hebben interesse om opgeleid te worden tot imker en trainer. Ze hebben al wat kennis over het houden van bijen, maar door een intensieve training te volgen zullen ze straks de nodige expertise in huis hebben en ook anderen kunnen begeleiden.

The first steps have been taken regarding beekeeping. Patrick Salumuka, Isha Tenywa and Muhammed Madule are interested in being trained to be beekeepers and trainers. They already have some knowledge about keeping bees, but by following intensive training they will soon have the necessary expertise and be able to guide others as well.

Sponsorprogramma groeit enorm • Sponsorship program expands

Het sponsorprogramma is de afgelopen weken enorm gegroeid. Op dit moment gaan er maar liefst 30 kinderen, jongeren en studenten naar school! Ook Hannah, Lukia, Joan, Marion Mwagazi en Marion Nakigozi hebben groen licht gekregen om een opleiding als verpleegkundige of verloskundige te gaan volgen. En dank zij een nieuwe sponsor kunnen nu ook Alex, Gorret, Mary, Babra, Hellen, Prossy en Tapenensi naar school. Een aantal kinderen zijn al heel lange tijd niet naar school geweest en hebben op school eerst een test moeten doen om te kijken in welke klas zij kunnen starten.

We zijn op zoek naar sponsors om nog meer kinderen een onderwijs te kunnen geven. Meer weten? Neem contact op met ons.

The sponsorship program has grown tremendously the last weeks. At this moment, 30 children, youths and students can go to school! Hannah, Lukia, Joan, Marion Mwagazi and Marion Nakigozi have been given green lights as well to start a studies in nursing and midwifery. And thanks to a new sponsor Alex, Gorret, Mary, Babra, Prossy and Tapenensi can also go to school. A number of children have not been to school long and had to take tests to determine in which class they could start.

We are looking for sponsors such that more children can go to school. Want to know more? Contact us.

Sponsorship

Op het gebied van sponsorship gebeuren op dit moment ontzettend mooie dingen. We kunnen door extra ondersteuning maar liefst 7 nieuwe kinderen naar school laten gaan. Andrew, Edith, Precious, Sandra, Hamidu, Martha en Aisinansi beginnen op 6 april op hun nieuwe school, Global View primary school in Kisozi. Alle kinderen zijn nog nooit of al een paar jaar niet meer naar school geweest, dus het best spannend voor ze.

We vinden het daarnaast ontzettend leuk dat Natasha, die we al een paar jaar door de basisschool proberen te loodsen, nu ook een sponsor heeft.We willen nog graag wat andere kinderen aan een vaste sponsor koppelen.

Wil je meer weten? Stuur gerust een bericht!

Concerning sponsorship, great things are happening at the moment. Thanks to extra support, we can send as many as 7 new children to school. Andrew, Edith, Precious, Sandra, Hamidu, Martha and Aisinansi will start on April 6 at their new school, Global View primary school in Kisozi. All children have never been to school or have not been to school for a few years, so it is quite exciting for them.

We also really like it that Natasha, who we have been trying to guide through primary school for a few years, also has a sponsor now.We would love to link more children to a permanent sponsor. Do you wish to learn more?

Just send us a message!

Joseph en Jovia naar school • Joseph and Jovia can start their studies

Twee blije gezichten. Meet Joseph en Jovia, twee verplegers in spe. Wij zijn met hun blij dat ze hun studie kunnen starten.

Two happy faces. Meet Joseph and Jovia, two nurses to be. We are just as happy as them that they can start their studies.

Farm Life workshops

De afgelopen tijd organiseerden we diverse Farm Life workshop in de regio van Kisozi.  Hier een mooie impressie daarvan.
***
Lately, we organised a number of  Farm Life workshop in the area of Kisozi. Here is a nice impression.