Geiten en varkens project • Goat and piggery project

In Kisozi is een geitenproject voor ouderen en arme gezinnen inmiddels in volle gang en succesvol dank zij intensieve monitoring.   Ouderen die aan het hoofd staan van een groot gezin, de zorg hebben over vele kleinkinderen en daardoor moeite hebben rond te komen, hun levensstandaard te verbeteren en de schoolkosten van hun kleinkinderen te betalen krijgen een geit van Egoli Africa.  Hetzelfde geld voor arme gezinnen in moeilijke omstandigheden.   Zij krijgen intensieve training en begeleiding bij het verzorgen van de geit en het fokken van de geiten, waardoor de geit een inkomstenbron voor het gezin wordt.  Men leert hoe ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren door een inkomstenbron te hebben.  De eerste geit wordt teruggegeven aan Egoli Africa, waardoor Egoli Africa deze geit weer door kan geven aan een nieuwe deelnemer.   Monitoring van de eerste generatie is afgesloten: zij gaan op eigen kracht verder.  We richten ons nu op monitoring van de tweede en derde generatie deelnemers.  De cirkel van Pay It Forward gaat door.  Om het proces van overhandigen van geiten te versnellen en de impact te vergroten willen we binnenkort gaan experimenteren met het overhandigen van 2 vrouwtjes geiten en een bok en een exotisch ras in plaats van het lokale ras.

In Kisozi werken 4 vrouwengroepen en 1 mannengroep aan het varkensproject: de groepen hebben samen de zorg over een varken, fokken biggetjes, verkopen deze als ze oud genoeg zijn en sparen samen als groep.  Regelmatig komen de groepen samen voor een groepsvergadering en bespreken ze de voortgang van hun varkensproject, de uitdagingen die ze tegenkomen, de successen en de verbeterpunten.  Af en toe nodigen we sprekers uit tijdens zo’n groepsvergadering, zoals Farm Stew, de lokale veearts of een lokale groep die ervaring heeft met samenwerken en sparen in een groep.  De eerste twee geboren biggetjes worden teruggeven aan Egoli Africa, zodat we nieuwe groepen kunnen vormen.

 

In Kisozi, a goat project for the elderly and poor families is in full swing and succesful thanks to intense monitoring.  Elderly people, who have the responsibility to look after a great number of grandchildren and have problems caring for their large family, sending their grandchildren to school and improving their basic needs, receive a goat from Egoli Africa.  The same applies to poor families in marginalized circumstances.  They will receive a training and guidance looking after and rearing goats, through which the goat can become a source of income.  One learns to improve their circumstances by having a source of income.  The first born goat is returned to Egoli Africa, which is then passed on to a new participant.  Intense monitoring for the first generation of participants has been closed: they are capable of continuing on their own.  We now focus on intense monitoring of the second and third generation.  The cycle of Paying It Forward continues.  To speed up the process of handing over goats to new participants and to enhance the impact of the project, we want to experiment with handing over 2 females and 1 male and an exotic breed instead of a local breed.

In Kisozi, 4 womens groups and a group of men run a piggery program: the groups look after a pig together, breed piglets and sell them when they are old enough.  As a group, they save money together.  Regularly, the groups get together in a meeting to discuss progress and challenges of the piggery program.  At times we invite speakers or organizations during such a meeting, such as Farm Stew, a local vet or local group that has experience with saving as a group.  The first two piglets that are born are handed back to Egoli Africa such that new groups can be formed.