One goat per family Kisozi

In Kisozi is een geitenproject voor ouderen inmiddels in volle gang en succesvol dank zij intensieve monitoring.   Ouderen die aan het hoofd staan van een groot gezin, de zorg hebben over vele kleinkinderen en daardoor moeite hebben rond te komen, hun levensstandaard te verbeteren en de schoolkosten van hun kleinkinderen te betalen krijgen een geit van Egoli Africa.  Zij krijgen intensieve training en begeleiding bij het verzorgen van de geit en het fokken van de geiten, waardoor de geit een inkomstenbron voor het gezin wordt.  De ouderen leren hoe ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren door een inkomstenbron te hebben.  De eerste geit wordt teruggegeven aan Egoli Africa, waardoor Egoli Africa deze geit weer door kan geven aan een nieuwe deelnemer.  In mei 2017 werden de eerste geiten overhandigd aan nieuwe deelnemers.  De cirkel van Pay It Forward gaat door.  Inmiddels is het aantal geiten in korte tijd van rond de 40 gegroeid tot meer dan 60 geiten.