Over ons • About us

We zijn ons werk in Oost Oeganda begonnen in 2008.  Egoli Africa is een officiële stichting sinds 21 oktober 2009.  En ook Egoli Africa Uganda als lokale cbo is inmiddels een feit.

Ons werk in Oeganda is heel divers: we runnen projecten in de gebieden onderwijs, gezondheid, landbouw en empowerment.  Zo runnen we een centrum voor beroepstrainingen, organiseren we praktische workshops, leggen we waterputten en sanitaire voorzieningen aan en zijn we actief op het gebied van landbouw .

We willen mensen handvatten geven hun levensomstandigheden te verbeteren en onafhankelijk en zelfvoorzienend te worden door onderwijs en uitzicht op werk.  We ondersteunen en begeleiden mensen op weg naar zelfstandigheid.

We maken gebruik van de expertise van professionals binnen onze projecten: zo trainen lokale experts op het gebied van watervoorzieningen jonge mensen om watertankbouwers te worden, maken we gebruik van de ervaringen van lokale boeren en betrekken we vroedvrouwen en kleine health centers bij de opzet van de ambulance diensten en de uitgave van birthing kits.

Daarnaast hebben we partnerschappen met andere Oegandese ngo’s: zo werken we samen met Initiative Uganda in Iganga op het gebied van gezondheid en hygiëne, werken we met Revelation Childrens Ministries uit Jinja en Initiative Uganda uit Iganga op het gebied van empowerment aan meisjes en vrouwen en is Egoli Africa Uganda verantwoordelijk voor het coördineren van beroepstrainingen in Kisozi.

We zijn voornamelijk werkzaam in Kamuli district.

 

We started our work in East Uganda in 2008.  Egoli Africa became an official ngo on October 21st 2009.  Egoli Africa Uganda is registered as a cbo in Uganda as well.

Our work in Uganda is quite diverse: we run projects in the fields of education, healthcare, agriculture and empowerment.  We run a vocational training center, organize practical workshops, carry out WASH projects and carry out agricultural activities.

We aim to give people tools to improve their circumstances and basic needs and become independent and self-sustainable through education and work.  We support and guide people towards an independent future.

We make use of the expertise of professionals within our projects: local experts in the field of water provision train young people to become watertank constructor, we make use of the knowledge of local farmers and involve midwives and local health center to set up village ambulance services and hand out birthing kits.

Apart from that we cooperate with other Ugandan ngos: we work together with Initiative Uganda from Iganga in the field of healthcare and hygiene, we work together with Revelation Childrens Ministries from Jinja and Initiative Uganda from Iganga to empower girls and woman and Egoli Africa Uganda is responsible for the coordination of vocational trainings in Kisozi.

We mainly work in Kamuli district.

%d bloggers liken dit: