Samuel Kiirya

Samuel gaat na de lange vakantie in Oeganda naar de laatste klas van de basisschool.  In februari 2018 zal hij naar P7 gaan.  Hij gaat naar Good Shepherd Nursery and Primary school in Kameke.  Zijn schoolresultaten zijn ontzettend goed, hij hoort tot de besten van de klas.  Sam is 13 jaar.

Samuel verblijft al een aantal jaren volledig onder de vleugels van Egoli Africa.  Daar waar we voor andere kinderen of studenten alleen schoolgeld, schoolmaterialen en vervoer betalen, is Samuel volledig afhankelijk van ons.  Een aantal jaren heeft Samuel geen enkel contact gehad met zijn ouders.  Zij waren volledig uit beeld verdwenen door nare omstandigheden.  Kort geleden hebben we Samuel na een lange zoektocht in contact kunnen brengen met zijn moeder, maar het is duidelijk dat zij geen enkele zorg voor Samuel kan dragen.  Wel vinden we het belangrijk vanaf nu weer het contact tussen Samuel en zijn moeder te stimuleren.

We zijn op zoek naar een sponsor die ons helpt Samuel in 2018 zijn laatste jaar op de basisschool af te maken.  Wil jij Samuels vaste sponsor zijn? Neem dan contact met ons op via info@egoliafrica.org.  Voor € 25 per maand kunnen wij Samuel naar school laten gaan.  Een eenmalige bijdrage via NL74 RABO 0124 1287 50 tnv stichting Egoli Africa is ook erg welkom.