Samuel Kiirya

Samuel gaat naar de eerste klas van de middelbare school.  Hij gaat sinds februari 2019 naar Jipra in Jinja.    Zijn schoolresultaten zijn ontzettend goed, hij hoort tot de besten van de klas.  Sam is 13 jaar.

Samuel verblijft al een aantal jaren volledig onder de vleugels van Egoli Africa.  Daar waar we voor andere kinderen of studenten alleen schoolgeld, schoolmaterialen en vervoer betalen, is Samuel volledig afhankelijk van ons.  Een aantal jaren heeft Samuel geen enkel contact gehad met zijn ouders.  Zij waren volledig uit beeld verdwenen door nare omstandigheden.  Kort geleden hebben we Samuel na een lange zoektocht in contact kunnen brengen met zijn moeder, maar het is duidelijk dat zij geen enkele zorg voor Samuel kan dragen.  Wel vinden we het belangrijk vanaf nu weer het contact tussen Samuel en zijn moeder te stimuleren.

We zijn op zoek naar een sponsor die ons helpt Samuel de middelbare school te doorlopen.  Wil jij Samuels vaste sponsor zijn? Neem dan contact met ons op via info@egoliafrica.org.  Voor € 25 per maand kunnen wij Samuel naar school laten gaan.  Een eenmalige bijdrage via NL74 RABO 0124 1287 50 tnv stichting Egoli Africa is ook erg welkom.