School bibliotheek • School library

In 2019 ontvingen we van Betuwe Wereldwijd een container met materialen voor de trainingen die we geven op Egoli Africa vocational center. Deze container staat nu op ons terrein. Behalve onze leerlingen beroepsvaardigheden aanleren, vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan lezen. De meeste leerlingen die bij ons een praktische training komen volgen, zijn al na de basisschool gestopt met het volgen van onderwijs. Soms zijn er leerlingen die nog één of twee jaar op de middelbare school hebben gezeten. De leesvaardigheid en schrijfvaardigheid van het merendeel van onze leerlingen is niet goed ontwikkeld.  Kunnen lezen en kunnen schrijven is ontzettend belangrijk, ook voor onze leerlingen die na een praktische training graag voor zichzelf willen beginnen.  De container willen we dan ook gaan ombouwen tot een kleine bibliotheek. De Movares Foundation heeft ons geholpen een mooi plan daarvoor te maken. De kleine bibliotheek kan kleine groepen leerlingen de mogelijkheid geven er gebruik van te maken. Er zullen meerdere verrijdbare kasten in komen te staan, met in elke kast boeken voor een jaarlaag van de basisschool en de middelbare school. We vinden het belangrijk dat het vooral boeken van Afrikaanse schrijvers zijn.  We willen met scholen in de regio een netwerk vormen en een leesprogramma opzetten. De meeste scholen in de regio hebben namelijk geen toegang tot goede leesboeken. Vanaf 2021 ligt onze focus op het ombouwen van de container tot kleine bibliotheek en het opzetten een leesprogramma voor Egoli Africa vocational center en scholen in de regio van Kisozi.

 

In 2019 we received a container from Betuwe Worldwide with materials for the training courses we give at Egoli Africa vocational center. This container is now on our site. In addition to teaching our students professional skills, we think it is important to pay attention to reading. Most of the students who come to us for a practical training stopped going to school after primary school. Sometimes there are students who have been in secondary school for one or two more years. The reading and writing skills of the majority of our students are not well developed. Being able to read and write is extremely important, especially for our students who would like to start their own business after a practical training. We want to convert the container into a small library. The Movares Foundation has helped us to make a good plan for this. The small library can give small groups of students the opportunity to use it. There will be several mobile bookcases and in those cases, there will be  books for each primary and secondary school class. We think it is important that these are mainly books by African authors. We want to set up a network with schools in the region and set up a reading program. Most schools in the region do not have access to good reading books. From 2021, our focus will be on converting the container into a small library and setting up a reading program for Egoli Africa vocational center and schools in the area of Kisozi.

 

%d bloggers liken dit: