Worldschool

Sinds 2009 begeleiden we elk schooljaar Worldschool leerlingen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ervoor kiezen om hun profielwerkstuk te maken naar aanleiding van één van onze opdrachten bij de Worldschool.

Opdrachten voor het schooljaar 2022-2023 zullen onder andere omvatten: het maken van een handboek voor imkers, het maken van educatieve materialen voor docenten op het gebied van gezondheid, het bedenken van een safe water campaign, het bedenken van een plan om een individuele uitwisseling tussen Oegandese en Nederlandse jongeren op te zetten (gebaseerd op het pen pal idee) en het maken van interactieve lesson via LessonUp.  We hebben maar liefst 6 nieuwe opdrachten in de aanbieding voor het nieuwe schooljaar.   De opdrachten staan op de website van de Worldschool.   Bovendien zijn we er dit jaar klaar voor om groepen Worldschool leerlingen uit Nederland te ontvangen in Oeganda.

Egoli Africa zorgt er altijd voor dat de materialen die leerlingen maken ook echt naar Oeganda gaan om daar binnen projecten gebruikt te worden.

De Worldschool Junior Academy is een nieuw onderdeel van de Worldschool dat in ontwikkeling is.   We dragen daar graag toe bij.

Since 2009, we have guided Worldschool students.

Pupils in secondary education can chose to do a Worldschool assignment.

Assignments for the year 2022-2023 will include: a beekeeper’s handbook, making educational materials for teachers on health related topics, creating a safe water campaign, making a plan to set up an exchange between Ugandan and Dutch students (the pen pal idea) and designing interactive lessons through LessonUp.  For 2021-2022, we have 6 new assignments ready.  The assignments can be found on the Worldschool website.  Besides, we are ready this year to receive Worldschool groups from the Netherlands in Uganda.

Egoli Africa always makes sure the materials made by pupils are sent to Uganda to be used in projects.

The Worldschool Junior Academy is a new Worldschool section that is being developed.  We gladly contribute to this development.

%d bloggers liken dit: