Doneren • Donate

Egoli Africa is afhankelijk van ondersteuning van partners, donors en sponsors om het werk in Oost Oeganda uit te kunnen voeren.  Elke donatie groot of klein is daarom van harte welkom.

Doneren kan op verschillende manieren:

Een donatie kan worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de stichting.  Het rekeningnummer van de stichting is NL74 RABO 0124 1287 50 tnv stichting Egoli Africa.

Egoli Africa heeft de ANBI status.  Giften zijn dus bij de belasting aftrekbaar.

Via onze website kan in een veilige omgeving gedoneerd worden via ideal of paypal voor projecten of ten behoeve van sponsorship.  Bij doneren via paypal of ideal kun je van tevoren ook aangeven welk doel of activiteit gekoppeld moet worden aan je donatie.  Klik op de donatie button hieronder om online te doneren.

Als je een donatie overmaakt naar het rekeningnummer van de stichting en je wilt naar aanleiding daarvan persoonlijk contact, neem dan gerust contact op via info@egoliafrica.org.

 

Egoli Africa depends on the support of partners, donors and sponsors to be able to carry out projects in East Uganda.  Every donation, however big or small is welcome.

You can donate in different ways:

You can donate directly to the bank account of the organisation.  The bank account number of the organisation is NL74 RABO 0124 1287 50.

Egoli Africa has the ANBI status. Gifts are therefore tax deductible.

You can donate in a safe environment through ideal or paypal on our website, for project or sponsorship.  When donating through paypal or ideal, you can indicate which project you are donating to. Click on the donation button below to donate online.

If you make a donation by donating directly to the bank account of the organisation and you wish to be in touch about this, please contact us at info@egoliafrica.org.

 
%d bloggers liken dit: