Hydroponische Landbouw • Hydroponics

Hydroponische landbouw kan de oplossing zijn in tijden van droogte.

De afgelopen tijd is er weer een lange periode van droogte geweest in Oeganda en ondervond het geitenprogramma in Kisozi bijvoorbeeld grote moeite om de geiten te kunnen voeden: gras was verdord en er was weinig groen te vinden.

Hydroponische landbouw houdt in dat gras maar ook planten in bakken in beschutte omgeving groeien.  Er wordt geen grond gebruikt, maar wel mineralen en het gras en de planten worden regelmatig besproeid met water.  Binnen 6 dagen is er een grasmat gegroeid die zo gevoerd kan worden aan geiten, koeien, varkens en andere dieren.   Op deze manier kan men de dieren van gras blijven voorzien.  Belangrijk is dus ook dat er een watertank of waterput aanwezig is en dat er aandacht is voor bijvoorbeeld opvangen van regenwater tijdens het regenseizoen, irrigatie enzovoorts.

Egoli Africa heeft het plan om dit op het terrein van het geitenproject op te zetten en wil daarnaast ook mensen uit de gemeenschap een training geven over het opzetten van hydroponische landbouw, het verbouwen van groenten, irrigatie en het houden van varkens en geiten.

 

Hydroponics could be a solution during times of drought.

In previous times, we have experienced periods of severe drought in Uganda and during those times, the goat program in Kisozi experienced difficulties in feeding the goats: grass was withered and green leaves were hard to find.

Hydroponics involves growing grass but also plants and vegetables in containers in a sheltered environment.  No soil is used, but instead mineral are added and grass and plants are regularly sprayed with water.   Within 6 days, enough grass has grown that can be fed to goats, cows, pigs and other animals.  In this way, one can continue feeding grass to animals.  It is important to have a watertank or well nearby and that there is attention for harvesting rainwater during the rain season for irrigation methods.

Egoli Africa has plans to set this up and wants to provide trainings to community members about setting up hydroponics, growing vegetables, irrigation and keeping pigs and goats.

%d bloggers liken dit: