Privacy Protocol

Per 25 mei is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.  Het privacy protocol van stichting Egoli Africa is gebaseerd op de nieuwe privacywet.  Ons privacy protocol kan hier ingezien worden:

Privacy Protocol Egoli Africa