Sponsorship

We runnen een sponsorship programma waar op dit moment 30 leerlingen en studenten van de basisschool, de middelbare school en het beroepsonderwijs deel van uitmaken.

Een aantal van onze leerlingen en studenten heeft een vaste sponsor of krijgt ondersteuning vanuit een studiefonds door één van onze partners.  Een groot aantal van hen heeft geen ondersteuning en zij hebben dringend een sponsor nodig om naar school te kunnen blijven gaan of hun opleiding te kunnen afronden. Over hen lees je hier meer.

Sinds de start van ons sponsorprogramma hebben 10 studenten een studie af kunnen ronden.  Zo zijn er studenten afgestudeerd op het gebied van ict, als middelbare school docent, in de bosbouw, als verpleger, automonteur, kapster en als kleermaakster.

Scholing betekent een toekomstperspectief.

We run a sponsorshop program.  Currently, 30 pupils and students at primary, secondary school and vocational school take part in the sponsorship program.

A few of our pupils are linked to an individual sponsor or receive support from one of our sponsors and partners.  Others do not have a sponsor but are in urgent need of one to be able to go to school or to continue their training.  More information about them can be found here.

Since the start of our sponsorship program, 10 students have succesfully rounded off their studies.  Students graduated in the fields of ict, education (secondary school teacher), agroforestry, car mechanics, nursing, hairdressing and tailoring.

7

%d bloggers liken dit: